Quiz - Order of adjectives

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem.

Artykuł wyjaśniający zagadnienie: Kolejność przymiotników w zdaniu - teoria