Quiz - Order of adjectives

Question 1 of 10

Wybierz poprawne zdanie składające się z następujących przymiotników:

pencil/ useful/ Chinese

useful Chinese pencil

Chinese useful pencil