Liczba mnoga rzeczownika

Zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim

Liczba mnoga rzeczownika- formy regularne

1. Aby utworzyć liczbę mnogą najczęściej dodajemy do rzeczownika końcówkę -s
cat - cats /kæts/
lap - laps /læps/
clock - clocks /klɒks/,/klɑːks/

W wypadku, gdy s poprzedza bezdźwięczna spółgłoska, taka jak [t], [p], lub [k] — wymawiamy s jako [s].

W przeciwnym wypadku, wymawiane jest jako [z]
boy - boys /bɔɪz/
girl - girls /gɜːlz/,/gɝlz/
chair - chairs /ʧɛəz/,/ʧɛɹz/

2. Jeśli rzeczownik zakończony jest na -s,-ss,-sh,-ch,-x, to liczbę mnoga tworzymy dodając końcówkę -es:
one bus-two buses, one kiss-two kisses, one wish-two wishes, one box-two boxes, one peach-two peaches

W przypadku głoski syczącej, takiej jak [s], [ʃ], [ʧ], [z], [ʒ], or [ʤ], es wymawiamy jako [iz]

dish - dishes /ˈdɪʃɪz/
glass - glasses /ˈglɑːsɪz/
judge - judges /ˈʤʌʤɪz/
phase - phases /ˈfeɪzɪz/
witch - witches /ˈwɪʧɪz/

sibilant sound—[s], [ʃ], [ʧ], [z], [ʒ], or [ʤ]

3. Gdy rzeczownik kończy się na samogłoskę +y dodajemy -s
one boy-two boys

4. Gdy rzeczownik kończy się na spółgłoskę +y, zamieniamy -y na -ie i dodajemy -s
one baby-two babies

5. Jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę + o, dodajemy -es
one potato-two potatoes

6. Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę + o, dodajemy -s
one radio-two radios

7. Jeśli rzeczownik zakończony na -o jest krótką wersją oryginalnego słowa, dodajemy -s
one kilo-two kilos, one photo-two photos

8. Gdy rzeczownik zakończony jest na -f lub -fe, odejmujemy te końcówki i dodajemy -ves
one knife-two knives, one life-two lives, one shelf-two shelves

Liczba mnoga rzeczownika - dwie formy

dwarf - dwarfs/dwarves
hoof - hoofs/hooves
roof - roofs/rooves (archaiczna forma)
staff - staffs/staves
turf - turfs/turves (rzadko używana)

Liczba mnoga rzeczownika - liczba pojedyncza i mnoga taka sama

deer - jeleń, jelenie
moose - łoś, łosie
bison - bizon, bizony (żubr, żubry)
salmon - łosoś, łososie
pike - szczupak, szczupaki
trout - pstrąg, pstrągi
sheep - owca, owce
fish - ryba, ryby

Liczba mnoga rzeczownika - nieregularność EN

ox - oxen - wół, woły
brother - brethren - (archaiczna forma) - obecnie używamy brothers
child - children - dziecko, dzieci

Liczba mnoga rzeczownika - zamiana samogłosek

foot - feet - stopa, stopy,
goose - geese - gęś, gęsi
man - men - mężczyzna, mężczyźni
tooth - teeth - ząb, zęby
woman - women - kobieta, kobiety

a także:
louse - lice - wesz, wszy
mouse - mice - mysz, myszy

Czasami można spotkać formę mouses w znaczeniu myszy komputerowe.

Rzeczownik mongoose (mangusta) jest regularny - mongooses.

Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

billiards - bilard
clothes - ubrania
measles - odra
thanks - dzięki


Comments

Liczba mnoga w angielskim - w

Liczba mnoga w angielskim - w przeciwieństwie do języka polskiego jest bardzo prosta. Pierwsza zasada to oczywiście dodanie literki S na końcu słowa. Czasami pojawia się ES. Jak już to ogarniemy, to zaczynają się schody, czyli nieregularna liczba mnoga. O ile rzeczowniki jak man-men czy woman-women są proste, to niektóre są nieźle pokręcone i trzeba je wykuć na blachę. Oczywiście nie ma ich znowu tak wiele i mi np wystarczyło że dane słowa pojawiały się w tekście i jakoś je zapamiętałem. jedynie WOMEN było zaskoczeniem, jako że okazało się że czyta się to zupełnie innaczej niż myślałem ;)