Quiz - Capital letters

Pytania:11
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters