Język angielski - Wirtualna Szkoła Angielskiego - darmowa nauka języka angielskiego, ćwiczenia, kursy, lekcje, opowiadania, itd

Darmowa nauka języka angielskiego

Serwis E-angielski.com oferuje DARMOWE materiały do nauki języka angielskiego. Naszym celem jest promowanie języka angielskiego i dostarczanie materiałów edukacyjnych na wszystkich poziomach zaawansowania. Na stronie znajduje się kilka tysięcy artykułów dotyczących gramatyki, słownictwa, metod nauczania, ćwiczeń online, itd. Wszystkie dostępne są bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.

Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z działami idiomy i phrasal verbs. Co kilka dni, na stronie pojawia się nowy artykuł.

Miłej nauki życzy zespół E-angielski.com

Present Simple

Present Simple jest stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Używany jest w nagłówkach gazet, narracji oraz do określenia przyszłości, jeżeli czynności objęte są rozkładem lub harmonogramem.


Future Perfect

Czas Future Perfect odnoszący się do przyszłości, stosowany do zdarzeń, które mają się zakończyć do pewnego momentu w przyszłości. Czas ten nazywany jest czasem przyszłym dokonanym.


Past Simple vs Past Continuous

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous. Wskaznie głównych różnic oraz podobieństw.


Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous, podobnie jak Past Perfect, wyraża czynność zaprzeszłą czyli wykonywaną wcześniej niż inna czynność dokonana, będąca punktem odniesienia.


Kurs do matury ustnej z angielskiego - Część 1 - Prowadzenie rozmowy

kurs angielskiego do matury

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

Część 1

Prowadzenie rozmowy

- Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć? - Excuse me. Can I tell you something?

- Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać? - Excuse me. Can I ask you something?


Future Continuous

Czas Future Continuous używany jest do zadawania uprzejmych pytań odnośnie planów, do przewidywania zdarzeń teraźniejszych, do wyrażania zdażeń w przyszłości o określonym czasie, itd.