Quiz - Stopniowanie przymiotników

 

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające znajomość podstaw tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w angielskim - czyli stopniowanie przymiotników.

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego