Quiz - Stopniowanie przymiotników

Question 1 of 3
sweet


good


calm


nice


bad