Quiz - Present Simple - rzeczowniki

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym

Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego