Quiz - Present Simple - rzeczowniki

 

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym. Użycie podstawowych rzeczowników w zdaniu w odpowiedniej formie. Test składa się z 10 pytań wyboru bądź uzupełnień.

Dodatkowa lekcja dotycząca czasu: Present Simple