Quiz - Past Simple vs Past Continuous

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
angielski w pytaniach
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski pytania