Quiz - Past Simple vs Past Continuous

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.

Ćwiczenie składa się tylko z dwóch pytań, niemniej każde z nich to krótkie opowiadanie zawierające kilka zdań w czasach Past Simple bądź Past Continuous. Zadaniem ucznia jest wybranie odpowiedniej formy i czasu. Zaliczenie jest wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne. Łącznie jest ponad 30 luk do uzupełnienia (wyboru). Każda odpowiedź to jeden punkt.

 

Comments

Quizy porównujące czasy, jak

Quizy porównujące czasy, jak w tym wypadku Past Simple oraz Past Continuous, powinny być właśnie robione w sposób taki jak tutaj, czyli w kontekście. Robienie ćwiczeń - pojedynczych zdań, nie ma większego sensu, gdyż zazwyczaj są wyrwane z kontekstu, i aby mieć pewność że tylko jeden czas pasuje wstawia się charakterytyczne dla danego czasu określniki czasu. Uczeń więc z automatu robiąc test szuka tychże słów. Warto jednak powiedzieć, że w mowie potocznej już ich nie ma - tu często wnioskujemy z kontekstu o jaki czas chodzi. Tak więc apeluję do twórców strony, aby wszystkie ćwiczenia i quizy na stronie były robione właśnie w ten sposób, gdyż bardzo ułatwia to zrozumienie czasów Past Simple i Past Continuous.