Quiz - Past Simple vs Past Continuous

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.

 

Angielski w Pytaniach
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego