Quiz - Like czy as?

Interaktywny quiz sprawdzający znajomość użycia "as" bądź "like" w odpowiednim kontekście.

Wstaw "like" lub "as"

Wyjaśnienie zagadnienia: as czy like

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%