Quiz - Like czy as?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Interaktywny quiz sprawdzający znajomość użycia "as" bądź "like" w odpowiednim kontekście.

Wstaw "like" lub "as"

Wyjaśnienie zagadnienia: as czy like

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego