Quiz - Like czy as?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Interaktywny quiz sprawdzający znajomość użycia "as" bądź "like" w odpowiednim kontekście.

Wstaw "like" lub "as"

Wyjaśnienie zagadnienia: as czy like

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz