Struktury

Ćwiczenie sprawdzające znajomość struktury have something done.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość struktury gramatycznej z used to, która używana jest, aby mówić o nawykach lub powtarzających się czynnościach w przeszłości
Ćwiczenie z HAVE GOT - dla początkujących.
Test z Be going to - be going to jest to struktura gramatyczna, dzięki której możemy mówić o naszych planach.
Interaktywne ćwiczenie sprawdzające znajomość różnic między SO i SUCH.
Question Tags to króciutkie pytania na końcu zdania. Najczęściej tłumaczone są jako nieprawdaż? prawda?
Ćwiczenia z because - interkatywny quiz oparty o lekcję because / because of - sprawdzający znajomość użycia słowa BECAUSE w kontekście.
Tworzenie przeczeń z HAVE GOT. Interkatywny test sprawdzający znajomość kontrukcji HAVE GOT - przeczenia.
Test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej have got - zadanie składa się z 10 losowych pytań - ćwicze
"Few" czy "a few"? "Little", a może "a little"? Sprawdź się!
Interaktywny quiz sprawdzający znajomość użycia "as" bądź "like" w odpowiednim kontekście. Wstaw "like" lub "as"
Wybierz prawidłowy określnik "some" bądź "any"
Ćwiczenie sprawdzające znajomość zwrotów so do I, neither do I, me too, itd.
Wstaw 'say' lub 'tell'