As czy like?

różnice między as i like

Kiedy stosujemy AS, a kiedy LIKE? Czy można stosować je zamiennie? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zastosowanie 'as' oraz 'like' w języku angielskim.

 

Kiedy stosujemy LIKE

Like  - jest to przyimek, występuje więc głównie przed rzeczownikiem. Zazwyczaj nie powinien występować przed całym zdaniem zawierającym rzeczownik:

 • I would love to stay at home and watch some movies, just like old times. - Chciałbym zostać w domu i oglądać filmy, jak za starych dobrych lat.
 • My sister eats like a pig - Moja siostra je jak świnia.

Like używany jest w podobnym znaczeniu jak "similar to" czyli "podobny do", "w taki sposób jak", "do tego stopnia co", a więc w porównaniach:

 • You talk like a baby with its mouth full of sweets - mówisz jak dziecko z pełnymi ustami
 • She looks like Doda. - ona wygląda jak Doda
 • She looks a bit like her brother. - Ona wygląda trochę jak jej brat

Like możemy użyć również w znaczeniu 'jak gdyby' :

 • She walked like she was drunk - Chodziła jakby była pijana.
 • It sounded like the music had stopped. - Zabrzmiało to tak, jakby muzyka ucichła.

 

Kiedy stosujemy AS

As jest spójnikiem dlatego może wystepować przed całym zdaniem zawierającym czasownik.

 • As I told you, it was my brother who took the money from the table. - Jak już mówiłem, to był mój brat, który wziął pieniądze od stołu.
 • As we thought, the flight was cancelled. - Jak myśleliśmy, lot został odwołany

As używamy do porównywania, kiedy ma wyrazić równość lub gdy ma znaczyć: "w funkcji/roli czegoś".

 • She acted as a clown when he asked her out for dinner.

 

Porównania as - as .... as

 

czasownik + as + przymiotnik + as

He’s not as handsome as me. Nie jest tak przystojny jak ja.

He jumped as high as he could. Skoczył tak wysoko, jak tylko mógł.

I’m as tall as Monica. Jestem tak wysoka jak Monica.

Jak przykład zacytujemy jeszcze kawałek utworu Lenki:

As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as brave as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quite as a mouse, as big as a house.

 

Lista popularnych porównań as .... as

as big as a house – wielki jak dąb
as black as coal / pitch – czarny jak smoła
as blind as an own / a mole / a bat – ślepy jak kret
as brave as a bear / a lion – odważny jak lew
as busy as a bee / an ant – pracowity jak pszczółka / mrówka
as cheap as chips – tani jak barszcz
as clear as a bell – jasne jak słońce
as cold as ice / marble – zimny jak lód
as cool as a cucumber – opanowany / spokojny
as cunning / sly as a fox – przebiegły jak lis
as deaf as a post – głuchy jak pień
as drunk as a lord / skunk – pijany jak szewc
as dry as a bone – suchy jak pieprz
as dumb as a post – głupi jak but
as easy as pie / ABC – łatwizna, dziecinnie proste
as fast as a hare - szybki jak zając
as fat as a pig / cow – gruby jak beczka
as fit as a fiddle – zdrowy jak ryba
as flat as a pancake – płaski jak stół
as free as a bird – wolny jak ptak
as gentle as a lamb – łagodny jak owieczka
as good as gold – tak dobre jak złoto
as good as new – jak nowy
as green as grass – zielony jak trawa (nie mający pojęcia o czymś, zielony w temacie)
as hard as nails – twardy jak kamień
as hungry as a bear – głodny jak wilk
as light as a feather – lekki jak piórko
as odd / strange as it may sound – bardzo dziwne
as old as time – stary jak świat
as pale as death – blady jak śmierć/ściana
as poor as a church mouse – biedny jak mysz kościelna
as pretty as a picture – jak z obrazka
as proud as a peacock – dumny jak paw
as quiet as a mouse – cichy jak mysz
as sharp as a knife – ostry jak brzytwa
as sick as a parrot / a dog – bardzo chory
as silent as the dead / the grave – milczący jak grób/głaz
as silly as a goose – głupi jak gęś
as slow as a snail – powolny jak ślimak
as smooth as velvet – gładki jak aksamit
as sober as judge – absolutnie trzeźwy
as soft as silk – miękki jak jedwab
as sound as a bell – zdrów jak koń
as strong as an ox – silny jak wół
as stubborn as a mule – uparty jak osioł
as thin as a rake – chudy jak szczapa
as ugly as sin – brzydki jak noc
as white as a sheet – biały jak ściana
as wise as an owl – mądry jak sowa

 

Dodatkowe wyjaśnienia like / as:

Weźmy pod lupę idiom: 'work like a dog' oznaczający 'ciężko pracować, tyrać jak wół'. Gdybyśmy użyli tu as zamiast like, zdanie zmieniło by zupełnie znaczenie:

 • I'm too old to work like a dog - jestem za stary by tyrać jak wół
 • I'm too old to work as a dog - jestem za stary by pracować jako pies (wykonywać pracę psa) - zdanie traci sens

Zwróćmy uwagę, jak zmienia się sens wypowiedzi, w zależności od tego czy użyjemy as czy like:

 • As the manager I had access to the classified files. - Jako kierownik miałem dostęp do tajnych danych.
 • Like the manager I had access to the classified files. - Podobnie jak kierownik miałem dostęp do tajnych danych.

 

Sprawdźmy czy rozumiemy kiedy stosujemy as, a kiedy like

Ćwiczenie - różnice między AS i LIKE

Ćwiczenie z AS i LIKE
 

Comments

Różnica między as i like dość

Różnica między as i like dość dobrze opisana, choć według mnie tylko praktyka spowoduje że uczeń zrozumie dokładnie kiedy używać as, a kiedy like w języku angielskim. A jako praktykę nie mam na myśli zwykłych testów as/like, ale np wielu przykładowych zdań z wyjaśnieniem, dlaczego tutaj jest as, a dlaczego w innym like.

To kiedy stosujemy LIKE, a

To kiedy stosujemy LIKE, a kiedy AS wynika głównie z logiki. Ja się nie uczyłem jako tako zasad stosowania LIKE i AS a mimo to stosuje je poprawnie. Chodzi o to, że musimy sobie sobie jakoś wytłumaczyć jak to stosować. As często tłumaczone jest "jako", np jako dyrektor banku - i już wiemy, że musi być As a director of the bank... Like np: work like crazy - pracując jak szalony - as w ogóle tu nie pasuje.