Lekcja 1 - 10 często popełnianych błędów

W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się 10 błędom:

1)

He told that / He said me to...

Tell oznacza powiedzieć (komuś)
Poprawna forma to "He/she told me" czyli między "tell" a osobą nie ma ani "to" ani "that". Z kolei "say" oznacza powiedzieć (coś) i używane jest by powiedzieć o czymś, a więc np "He said that...". Jeśli koniecznie chcemy użyć say z osobą to dodajemy "to" - "He said to me that"

Poprawne formy to:

He told me / He said to me...

He told Dave / He said to Dave...

Zobacz również:

Quiz - say or tell

2)

I think yes / I think no

Pamiętajmy, iż poprawne formy to:

I think so / I don't think so

Przykładowe użycie:

That film should be banned. = Ten film powinien być zakazany
I'm sorry, but I don't think so. = Przykro mi, ale się nie zgadzam

3)

I work here 10 years

Częsty błąd polegający na myleniu czasów Present Perfect/Present Perfect Continuous oraz Past Simple. Jak pamiętamy z lekcji na temat tych czasów, jeśli chcemy powiedzieć, iż coś trwa nieprzerwanie od jakiegoś czasu to stosujemy czas Present Perfect Continuous. Poprawne zdanie więc będzie:

I have been working here for 10 years

Pamiętajmy też o użyciu FOR / SINCE w czasach Perfect. Dla przypomnienia, jeśli podajemy konkretną datę np Monday, 1999 to używamy "since" - since Monday, since last Friday. Jeśli podajemy okres to używamy "for" - for 3 years, for seven days, itd.

4)

I've done it 10 years ago

Tym razem użyty jest czas perfect, mimo iż na końcu zdania wyraźnie określono, kiedy czynność się zakończyła (10 years ago - 10 lat temu). Poprawnie powinno być:

I did it 10 years ago (Past Simple tense)

5)

I feel myself..

Jeśli chcemy powiedzieć, np "czuje się źle", mówimy "I feel bad" - bez użycia myself! To samo dotyczy czasownika "behave". Wyjątkiem jest często stosowany zwrot przez nauczycieli "behave yourself", czyli "zachowuj się jak należy/bądź grzeczny"

6)

I made something bad

Pamiętajmy o różnicach między czasownikami make i do - warto zapoznać się z lekcją: Kiedy stosujemy do a kiedy make w angielskim
Poprawnie:

I did something bad

7)

He was so bad man

So czy such - oto jest pytanie ;) Szczegółowe informacje na temat stosowania so/such znajdują się w lekcji: stosowanie so i such w angielskim

Poprawnie:

He was such a bad man

8)

He's not very good in

"To be good AT something" - być w czymś dobrym. Częstym błędem jest stosowanie złego przyimka, czyli mówienie "good in" zamiast "good at"

Poprawnie zdanie brzmi:

He's not very good AT

9)

I can't to explain..

Czasowniki modalne - CAN - należy pamiętać iż po czasownikach modalnych nie stosuje się "TO" *wyjątkiem jest "ought to". Poprawne zdanie powinno więc brzmieć:

I can't explain (to you)..

10)

He has been in Paris

Częsty problem, by go zrozumieć przetłumaczmy to zdanie - On był w Paryżu. Mimo iż na logikę wstawić należy IN Paris jako W Paryżu, to w tej konstrukcji gramatycznej stosujemy TO. Poprawnie zdanie więc powinno brzmieć:

He has been to Paris