Lekcja 9 - Present Perfect Continuous

lekcje angielskiego

Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3

Gramatyka języka angielskiego - Lekcja 9 - Present Perfect Continuous


Present Perfect Continuous - czas używany, gdy dana czynność rozpoczęła się w przeszłości, nadal trwa, gdy o niej mówimy lub jeśli się zakończyła, to jej skutki widoczne są w chwili obecnej. Czas używany jest również, gdy czynność rozpoczęta w
przeszłości wielokrotnie się powtarzała.

 

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj tekstu.

 • John, I’ve heard that you have been working on interesting projects at your school.
 • That’s right. Depending on the class you attend, the students have been learning new things in the field. You know, practical knowledge is the best!
 • What have you been doing then?
 • The students in the science class have been growing plants in the school greenhouse.
 • Has the science teacher been helping them?
 • Yes, a little. She has been assisting them and checking if everything is OK.
 • What about the others?
 • The history class has been making a film about the history of our little town.
 • Great idea! Who has been supporting them?
 • The town authorities have been organising meetings with famous people from the town. The students have been interviewing them and filming the significant places in the town.
 • Sounds interesting…
 • Yes. They’ve even been working during the weekends to finish it this year. 

Glossary - wyjaśnienie trudniejszych słów

 • to depend on – zależeć od
 • to attend – uczestniczyć
 • in the field – w praktyce
 • to grow – uprawiać
 • a greenhouse – szklarnia
 • a little – trochę
 • to assist – wspierać, pomagać
 • the town authorities – władze miasta
 • significant – znaczące

ZDANIA TWIERDZĄCE - w czasie Present Perfect Continuous tworzymy dodając do czasownika posiłkowego “have” w odpowiedniej formie czasownik “been” oraz czasownik główny z końcówką “-ing”, np. “We have been learning English for years.”

 

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące. 

 • I have been working on an interesting project.
 • The history class has been making a film.
 • The teacher has been assisting them.
 • We have been painting the school corridors.
 • They have been working during the weekends.

ZDANIE PRZECZĄCE w czasie Present Perfect Continuous tworzymy stosując przeczącą formę czasownika posiłkowego “have” w odpowiedniej formie, np. “He hasn’t been running for weeks.”

 

Ćwiczenie trzecie.

Powtarzaj zdania przeczące.

 • We haven’t been growing plants.
 • I haven’t been cleaning the flat today.
 • She hasn’t been working all day.
 • He hasn’t been learning .all holiday.
 • They haven’t been living in the country all their lives.

 

Ćwiczenie czwarte.

Używając podanych czasowników, opowiedz o przygotowaniach do
szkolonej imprezy, jakie miały miejsce przez ostatni tydzień. Po każdym przykładzie
usłyszysz poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.
 

1. The school hall is very old and ugly. (to decorate)
...
The pupils have been decorating the hall.
2. The school area was very dirty. (to clean)
...
The pupils have been cleaning the school area.
3. They want some extra costumes for the party. (to prepare)

They have been preparing the costumes.
4. Mark is a disc jockey. (to choose the music)
...
He has been choosing the music.
5. The school theatre has to prepare a performance. (to write sketches)
...
They have been writing sketches.

 

PYTANIA ogólne w czasie Present Perfect Continuous tłumaczone w języku polskim “czy...?” tworzymy przestawiając czasownik posiłkowy “have” na początek zdania, np. “Have they been preparing the food?” Jeżeli chcemy uzyskać szczegółową informację, pytanie zaczynamy od zaimka pytającego, np. “What music has he been
choosing?”

 

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi.

 • Have you been working on a history project?
 • Yes, I have.
 • Has the teacher been helping them?
 • No, she hasn’t.
 • Has he been choosing the music?
 • Yes, he has.
 • Have they been preparing the costumes?
 • No, they haven’t.
 • What have you been doing?
 • How long have you been working on this? 

 

Porównując czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous należy zwrócić uwagę na różnicę w ich zastosowaniu. Czasu Present Perfect Continuous używamy, aby podkreślić trwanie czynności przez pewien okres czasu, natomiast używając czasu Present Perfect zwracamy uwagę na rezultat danej czynności.

 

Ćwiczenie szóste.

Porównaj czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous. Zadawaj pytania dotyczące pracy poszczególnych osób. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne
pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. John is a writer.
Ask how long…?

How long has he been writing books?
Ask how many books…?

How many books has he written?

2. Barbara is an actress.
Ask how long…?

How long has she been appearing in films?
Ask how many films…?

How many films has she appeared in?

3. Rebecca and Tom are computer programmers.
Ask how long…?

How long have they been writing programs?
Ask how many programs…?

How many programs have they written?

4. Jerry is a painter.
Ask how long…?

How long has he been painting?
Ask how many pictures…?

How many pictures has he painted?

 

Dodatkowe wyjaśnienie czasu znajduje się w artykule: Present Perfect Continuous