Lekcja 2 - 10 kolejnych często popełnianych błędów

W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się kolejnym 10 często popełnianym błędom w języku angielskim. Zwróćcie uwagę na to, iż na czerwono zawsze pokazane jest błędne zdanie, a na zielono jego poprawna wersja. Pod każdym ze zdań zdnajduje się krótkie wyjaśnienie dlaczego powinno być tak a nie inaczej.

1)

He gave me 20 pounds.I spent them on ice cream

Błąd dotyczy oczywiście "them" w odniesieniu do pieniędzy. Mimo iż wydaje się iż powinna być liczba mnoga, to money w angielskim jest niepoliczalne. Poprawne zdanie brzmi więc:

He gave me 20 pounds.I spent it on ice cream

Warto zapoznać się z lekcją rzeczowniki niepoliczalne w angielskim

2)

On the one side

To zdanie to dosłowne tłumaczenie "z jednej strony". W języku angielskim nie używa się jednak słowa "side" a "hand". Tak więc mamy zwroty:

on the one hand... - z jednej strony

on the other hand... - z drugiej strony

3)

advices / knowledges/ researches

To także przykłady niepoliczalnych rzeczowników, nie występują więc w liczbie mnogiej.

4)

The most part of

Ten zwrot, który ma oznaczać "większość", powinien być zastąpiony poprzez:

Most of the

The majority of

5)

She don't

Mimo, iż w wielu filmach czy piosenkach można się spotkać z "she don't", "he don't", pamiętajmy iż jest to błąd. W trzeciej osobie liczbie pojedynczej dodajemy końcówkę "s" - a więc w tym przypadku powinno być:

she doesn't

6)

6 millions

W języku polskim powiedzielibyśmy "6 milionów", "7 tysięcy". W języku angielskim nie stosujemy liczby mnogiej, mamy więc:

6 million

7)

I already have done my homework

Jak pamiętamy z lekcji na temat Present Perfect, słówka "already", "just", "never" wstawiamy po have. Poprawna kolejność w zdaniu będzie więc nastepująca:

I have already done my homework

8)

He's not so fast as ...

W tym zdaniu powinno być as... as. Można użyć "so" jeśli chcemy powiedzieć: On jest taki szybki że... - He is so fast that.... Jeśli chcemy jednak porównać do czegoś używamy tak.. jak... czyli as.. as...

He's not as fast as ...

Kolejny przyład użycia konstrukcji as.. as.. znajdziecie tu: Angielski w pytaniach - as as

9)

I'm agree

Podobno jest to częsty błąd, my się z nim nigdy nie spotkaliśmy. Pamiętajcie więc że nie ma "be" przed czasownikiem "agree".

I agree

10)

I didn't went

Błąd polega na tym, iż w czasie przeszłym zarówno czasownik go jak i operator do w formie przeszłej. Pamiętajmy że w przeczeniach "didn't" już określa jaki to czas, więc czasownik jest w formie podstawowej. Poprawne zdanie to:

I didn't go

Jeśli byłoby to twierdzenie, to oczywiście powiedzielibyśmy

I went

Lekcja wideo najczęstsze błędy w angielskim z wyjaśnieniem


Comments

Nr 9: na zielonym pasku

Nr 9: na zielonym pasku powinno byc napisane " I agree".