So vs. such

Zasady użycia SO i SUCH, różnice i podobieństwa.

So

Używane przed przysłówkiem/przymiotnikiem (BEZ rzeczownika):

 •     so big - taki duży
 •     so carefully - taki ostrożny

Examples:

 • The music is so loud! I wish they would turn it down. - Muzyka jest taka głośna! Chciałbym by ją ściszyli
 • The meal was so good! It was worth the money. - Posiłek był taki dobry. Był wart swojej ceny.

So + that (taki... że)

Examples:

 • She spoke so quickly that I couldn't understand her. - Mówiła tak szybko, że nie mogłem jej zrozumieć
 • She spoke so quickly I couldn't understand her. (UWAGA! THAT może być zazwyczaj pominięte)

So + Many/Few

Examples:

 • I never knew you had so many sisters! - Nie wiedziałem że masz tyle sióstr!
 • She has so few friends! It's really quite sad - Ona ma tak niewielu przyjaciół, to na prawdę smutne!

 

Such

Such z 'a', 'an' używane jest przed rzeczownikiem policzalnym poprzedzonym przymiotnikiem:

 

 •     such a long train - taki długi czas pociąg
 •     such an incredible story - taka niezwykła historia

Such używane przed niepoliczalnymi rzeczownikami
(information, advice, furniture, courage, generosity, interest, kindness ... )

 • such fools - tacy idioci
 • such (beautiful) furniture - takie (piękne) meble
 • such generosity - taka szczodrość

Porównaj zdania:

 • This book is so interesting. - Ta książka jest taka interesująca (so + przymiotnik)
 • This is such an interesting book. - To jest taka interesująca książka (such + przymiotnik + rzeczownik)
 • Such interesting books are difficult to find. - Taki interesujące książki (such + przymiotnik + rzeczownik)

 

 • The story was so complicated. - Historia była taka zagmatwana (so + przymiotnik)
 • It was such a complicated story. - To była taka zagmatwana historia (such + przymiotnik + rzeczownik)

 

 • You are so intelligent. - Jesteś taki inteligentny (so + przymiotnik)
 • You are such an intelligent person. - Ty jesteś taką inteligentną osobą (such + przymiotnik + rzeczownik)

Podsumowanie:

wyjaśnienie stosowania SO i SUCH w angielskim na przykładach

Sprawdźmy czy rozumiemy kiedy stosujemy so, a kiedy such

Ćwiczenie - różnice między SO i SUCH

Ćwiczenie z SO i SUCH