Quiz - SAY or TELL

Pytania:12
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Wstaw 'say' lub 'tell'