Past Simple vs Past Continuous

Konstrukcja

Simple Past Past Continuous

Czasowniki regularne: czasownik + ed

I worked
you played
he / she / it worked
we played
they worked

Forma przeszła od 'be' + ing form of verb

I was speaking
you were speaking
he / she / it was speaking
we were speaking
they were speaking

Czasowniki nieregularne (druga forma)

I spoke
you did
she cut
we dug
they forgot

Wyjątki

Wyjątki kiedy dodajemy 'ed' : Wyjątki przy dodawaniu 'ing' :
kiedy ostatnią literą jest e, dodajemy d.

Przykład: love - loved

nieme e is pomijane (ALE: nie dotyczy -ee)

Przykład: come - coming
ale: agree - agreeing

po krótkiej akcentowanej samogłosce, ostatnia spółgłoska jest podwajana

Przykład: admit - admitted

po krótkiej akcentowanej samogłosce, ostatnia spółgłoska jest podwajana

Przykład: sit - sitting

ostatnie l jest zawsze podwajane w British English (nie w American English!)

Przykład: travel - travelled

ostatnie l jest zawsze podwajane w British English (nie w American English!)

Przykład: travel - travelling

po spółgłosce, ostatnie y zamienia się na i. (ALE: nie po samogłosce)

Przykład: worry - he worried
but: play - he played

ostatnie ie zamienia się na y.

Przykład: lie - lying

Użycie

Simple Past Past Continuous
Czynność po czynności

She came home, switched on the computer and checked her e-mails.

Czynności w tym samym czasie

Simon was playing on the computer while his brother was watching TV.

Nowa czynność nastąpiła w trakcie trwania innej

My mobile rang (when I was sitting in a meeting.)

Czynność już trwająca, przerwana nową

While I was sitting in a meeting, (my mobile suddenly rang.)

Wspomnienie o czynności z przeszłości (z reguły krótko trwającej)

Tom played football yesterday.

Kładzenie nacisku na progres czynności (czynność miała miejsce w pewnym okresie)

Yesterday at three o'clock, Tom was playing football.

Always - w znaczniu 'zawsze'

She always worked hard.

Always - przy kładzeniu nacisku na coś co nas irytowało

She was always talking about herself.


Słowa wskazujące na dany czas

Simple Past Past Continuous
 • first
 • then
 • If - Gdyby, warunek typ II (If I worked harder, ...
 • when
 • while
 • as long as


Czasowniki używane głównie w Past Simple

Podane poniżej czasowniki są z reguły używane w formie Simple

 • state: be, cost, fit, mean, suit

  Przykład: We were on holiday.

 • possession: belong, have

  Przykład: Sam had a cat.

 • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch

  Przykład: He felt the cold.

 • feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

  Przykład: Jane loved pizza.

 • brain work: believe, know, think, understand

  Przykład: I did not understand him.

 • introductory clauses for direct speech: answer, ask, reply, say

  Przykład: "I am watching TV,"he said.