Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous to ostatni omówiony przez nas czas z grupy Perfect o dość skomplikowanej budowie. Rzadko stosowany, aczkolwiek jego znajomość jest niezbędna, jeśli ktoś myśli np. o zdaniu FCE, czy CAE, itd.

Future Perfect Continuous jest czasem przyszłym stosowanym dla określenia czynności, która już trwa, a zakończy się w pewnym momencie w przyszłości. W przeciwieństwie do czasy Future Perfect, chcemy w nim podkreślić ciągłość czynności, a nie jej efekt.

 

Opis czasu Future Perfect Continuous z przykładami

 

Przykładowe zdanie w Future Perfect Continuous:

By the next Sunday I will have been living in Poznan for 5 years. Od następnej niedzieli będę mieszkał w Poznaniu przez pięć lat.

 

Tworzenie twierdzeń w Future Perfect Continuous

Podmiot will have been Czasownik z końcówką ING (gerund)

I

You

She / he / it

will have been

sleepING

playING

workING

We

You

They

will have been

doING

learnING

swimmING

 

Tworzenie przeczeń w Future Perfect Continuous

Podmiot will not have been Czasownik z końcówką ING

I

You

She / he / it

will not have been

workING

goING

sleepING

We

You

They

will not have been

playING

standING

sittING

 

Tworzenie pytań w Future Perfect Continuous

Will Podmiot have been Czasownik (gerund)

Will

Will

Will

I

you

she / he / it

have been

watchING

playING

eatING

Will

Will

Will

we

you

they

have been

paintING

leavING

smokING

 

 

Future Perfect Continuous - określniki czasu

by the time - do czasu aż

They will have been talking for over an hour by the time Mike arrives.

when it (finally) - kiedy w końcu

My dad is going to have been working at that company for seventeen years when it finally closes.

 

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous

zastosowanie czasu Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous jest stosowany w zdaniach, w których:

  • podkreślane jest trwanie danego wydarzenia lub czynności przez pewnien okres czasu aż do danej chwili w przyszłości:

By the end of May I'll have been learning Spanish for 3 years

By next Monday I will have been working for my brother's company for 25 years

  • pokazywanie efektu czynności z przyszłości

Thomas will be tired when he gets home because he will have been running for almost 3 hours.

- możliwe że będzie wciąż kontynuował bieganie w danym momencie w przyszłości

Jeśli nie wystąpiłoby w tym zdaniu określenie "for 3 hours", można by zastosować czas Future Continuous

Thomas will be tired when he gets home because he will be running.

- będzie zmęczonony, bo w pewnym momencie w przyszłości będzie biegał.

W zdaniach z when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, zamiast Future Perfect Continuous powinno się używać Present Perfect Continuous.

You will not get a promotion until you have been working here as long as Mary.

 

Ćwiczenia Future Perfect Continuous

Uzupełnij zdania w Future Perfect Continuous

1. My favourite Polish actor (to act) for 12 years by the year 2008.


2. By the time I will finish my shift, it (to rain) outside for 6 hours at least.


3. I (to swim) for an hour by 8.30.


4. Let's get married! By the end of summer we (to go out)
for seven years.


5. I (not eat) sweets for 4 months by next Friday.


Comments

Jeden z tych czasów, których

Jeden z tych czasów, których tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy. Nie twierdzę, że mój poziom jest jakiś wyjątkowo wysoki, ale wydaje mi się, że tego czasu nie ma nigdzie. Ani w czasopismach, ani gazetach, a nawet w książkach. Jego zastosowanie jest tak specyficzne, że w sumie aż dziwię się, że ma w ogóle nazwę jako osobny czas, a nie jest po prostu jakimś wyjątkiem czasu przyszłego ;) W sumie nic by to nie zmieniło, bo i tak nadal byłby prawie w ogóle nie używany, ale przynajmniej podręcznik gramatyki by wyglądał bardziej ludzko z mniejszą liczbą czasów. ;)

It's no use calling her - she

It's no use calling her - she will have finished her work by now.

a to nie future perfect? Chyba drobna pomyłka :).
Pozdrawiam.