Acronyms - akronimy

Acronyms - akronimy

An acronym is a kind of abbreviation. The word comes from Greek, meaning heads of names. Acronyms are usually made from the capitalised initials of the words it represents, for example FBI is an acronym for the Federal Bureau of Investigation.

Contrary to what some sources say, acronyms do not have to be pronounceable words.

Akronim jest to wyraz pochodny utworzony w wyniku skrócenia jednego wyrazu lub grupy wyrazów, np. żelbet (żelazobeton), ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Popularne akronimy angielskie, które często używane są w języku polskim:

  • CMYK – Cyan Magenta Yellow Black [wymowa: pol. cmyk, ang. si-em-łaj-kej]
  • HIV – Human Immunodeficiency Virus [wymowa: pol. hif, ang. ejdż-aj-wi]
  • UFO – Unidentified Flying Object [wymowa: pol. ufo, ang. ju-ef-ou]

Wymawianie literowe dotyczy jednak skrótowców dwu-, trój- i niektórych czteroliterowych. Skrótowce pięcioliterowe i dłuższe, a także niektóre czteroliterowe, podobnie jak w języku polskim, wymawiane są sylabicznie, np.:

  • AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome [wymowa: pol. eids, ang. eidz]
  • NATO – North Atlantic Treaty Organisation [wymowa: pol. nato, ang. neitou]
  • laser – light amplification by stimulated emission of radiation [wymowa: pol. laser, ang. lejze:]
  • radar – radio detection and ranging [wymowa: pol. radar, ang. reida:]

Przykładem skrótowca w obydwu językach wymawianego literowo jest:

  • HTML – HyperText Markup Language [wymowa: pol. ha-te-em-el, ang. ejdż-ti-em-el]

Comments

Dobrze napisane. Podoba mi

Dobrze napisane. Podoba mi sie. +