Akronimy używane w slangu

Lista angielskich akronimów używanych w slangu internetowym

slang internetowy

     
1-10
Leet 1337 Elita/elitarny
Today, Tomorrow, Forever 224 Dziś, jutro, na zawsze
To Be Or Not To Be 2BII!2B Być albo nie być
Together 2G4 Razem
To You Too 2U2 Wzajemnie
Too Late 2L8 Za późno
Too, to 2 Też, do
Free 3 Wolny
For 4 Dla
For A While 4AW Przez chwilę
Forever 4EVER Na zawsze
Forever 4EVA Na zawsze
For You 4U Dla Ciebie
Thanks 10x Dzięki
Thank you 10q Dziękuję
Twenty Four Seven 24/7 Dwadzieścia Cztery Godziny Siedem Dni W Tygodniu

     
A
Any Day Now ADN Na dniach, lada dzień
As Far As I'm Concerned AFAIC Jeśli o mnie chodzi
As Far As I Can Recall AFAIR O ile sobie przypominam
As Far As I Can Tell AFAICT O ile mogę powiedzieć
As Far As I Know AFAIK O ile wiem (OIW)
As Far As I Remember AFAIR O ile pamiętam (OIP)
Away From Keyboard AFK Z dala od klawiatury
As If AI Tak jakby
AOL instant messenger AIM komunikator AOL (coś jak polskie Gadu-Gadu)
Also Known As AKA Znany także jako
Adios, Motherfucker AMF Żegnaj, skurwielu
All My Love AML Pozdrawiam serdecznie
Anyone ANY1 Ktokolwiek
As Soon As Possible ASAP Tak szybko, jak to możliwe
Age, Sex, Location ASL, A/S/L Wiek, płeć, miejscowość
All The Best ATB Wszystkiego najlepszego
At The Moment ATM W tej chwili
As Well As AWA Jak również
Absent Without Leave AWOL Nieobecny bez usprawiedliwienia
At Your Own Risk AYOR Na Twoje własne ryzyko
And Your Point Is? AYPI Co chciałeś przez to powiedzieć?

     
B
Before B4 Przed
Bye For Now B4N Na razie
Bye Bye BB Cześć (na do widzenia)
Because BC Ponieważ
Back At Keyboard BAK Z powrotem przy klawiaturze
Bad Assed Motherfucker BAMF Twardy skurwysyn
Be Back In A Bit BBIAB Wracam za moment
Be Back Later BBL Wracam później
Be Back Soon BBS Wracam wkrótce
Big Evil Grin BEG Złośliwy uśmiech
Boyfriend BF Chłopak (w sensie sympatii)
Big Fucking Deal BFD Wielka mi, kurwa, rzecz
Best Friends For Ever BFFE Najlepsi przyjaciele na zawsze
Bye For Now BFN Na razie
Better Known As BKA Lepiej znany jako
Bite Me BM Ugryź mnie
Be Right Back BRB Zaraz wracam
Bullshit BS Gówno prawda
But Then Again BTA Ale przecież
Been There, Done That BTDT Już tam byłem, już to zrobiłem
By The Way BTW Przy okazji, à propos, swoją drogą
Bring Your Own Beer BYOB Przynieś sobie swoje piwo

     
C
Can't Be Arsed (wulg.) CBA Nie mam czasu
Can't Be Bothered CBB Nie mam czasu
Come Back Later CBL Wrócę później
Consider It Done CID Zrobię to na pewno (dosł. Uznaj za zrobione)
Continued in Next Post CNP Dokończenie w następnej wiadomości
Can't Remember Shit CRS Nic, kurwa, nie pamiętam
See You CU Do zobaczenia
See You Later CUL Do zobaczenia później
See You Later CUL8R Do zobaczenia później
Complete Waste Of Time CWOT Kompletna strata czasu
Chat With You Later CWYL Pogadam z Tobą później
See You CYA Do zobaczenia

     
D
Different Day, Same Shit DDSS Inny dzień, to samo gówno
Do I Know You? DIKU Czy ja cię znam?
Do It Yourself DIY Zrób to sam
Download DL Ściągnij plik
Do Not Disturb DND Nie przeszkadzać
Don't Know dunno Nie wiem
Did You See That? DUCT Widziałeś to?

     
E
Evil Grin EG Diabelski uśmiech
Explode Into Laughter EIL Wybuchnąć śmiechem
End Of Message EOM Koniec wiadomości
End Of Topic/Thread/Transmission EOT Koniec tematu/wątku/przekazu
Eat Shit And Die ESAD Żryj gówno i zdychaj
Easy EZ Łatwizna, łatwo

     
F
Face To Face F2F Twarzą w twarz
Frequently Asked Questions FAQ Często zadawane pytania
For Fuck Sake FFS Do kurwy nędzy
Fucked If I Know FIIK Kurwa, nie wiem
Fill In The Blanks FITB Wypełnij puste miejsca
Fuck Off FO Odpierdol się
Fuck Off And Die FOAD Odpierdol się i zdychaj
Friend Of A Friend FOAF Przyjaciel przyjaciela
Falling Off (The) Chair Laughing FO(T)CL Spaść z krzesła ze śmiechu
Fuck You FU Pierdol się
Fucked Up Beyond All Recognition/Repair FUBAR Rozpierdolone bez możliwości naprawy
For What It's Worth FWIW Na ile to jest tego warte
For Your Amusement FYA Aby Cię ucieszyć
For Your Eyes Only FYEO Do rąk własnych
For Your Information FYI Dla twojej wiadomości

     
G
Grin G Uśmiech
Gotta Go G2G/GTG Muszę spadać (iść)
Good for you G4U Dobrze dla ciebię
Go Ahead GA No, dalej
Get Back to GB2 Wracaj do/na
Good Game GG Dobra gra
Girlfriend GF Dziewczyna (sympatia)
Good Job GJ Dobra Robota
Great Minds Think Alike GMTA Geniusze myślą podobnie
Good Night GN Dobranoc
Great GR8 Wspaniale
Gotta Go GTG Muszę spadać (iść)
Got To Run GTR Muszę spadać
Good Work GW Dobra Robota

     
H
Hugs And Kisses H&K Uściski i ucałowania
Have A Nice Day HAND Miłego dnia
Hurry Back HB Wracaj szybko
Have Fun HF Baw się dobrze
Hold on HO, H/O Poczekaj
Hope That Helps HTH Mam nadzieję, że to pomoże

     
I
I Am Not A Lawyer IANAL Nie jestem prawnikiem
I See IC Aha
I Don't Know IDK

I DUNNO

Nie wiem
If I Recall Correctly IIRC Jeśli dobrze sobie przypominam
I Love You ILU, ILY Kocham Cię
In My Opinion IMO Moim zdaniem
In My Arrogant Opinion IMAO Moim aroganckim zdaniem
In My Humble Opinion IMHO Moim skromnym zdaniem
In My Not So Humble Opinion IMNSHO Moim niezbyt skromnym zdaniem
In My Opinion IMO Moim zdaniem
In Real Life IRL W rzeczywistym świecie
If You Know What I Mean IYKWIM Jeśli wiesz co mam na myśli

     
J
Just A Second JAS Za sekundę
Just In Case JIC Na wypadek
Just Kidding JK/J/K To tylko żart
Just My Opinion JMO Po prostu w mojej opinii

     
K
OK K, k, kk Okay
Keep It Simple, Stupid KISS Niech to będzie proste
Kiss My Ass KMA Pocałuj mnie w dupe
Kiss On Lips KOL Całus w usta
Kiss On The Cheek KOTC Buziak w policzek
Know What I Mean KWIM Wiesz o co mi chodzi?

     
L
Later L8R Później
Laughing a Whole Lot LAWL śmiejąc się bardzo dużo
Long Distance Relationship LDR Związek na odległość
Laughing My Ass Off LMAO Śmiejąc się do rozpuku
Laughing Out Loud LOL Śmiać się na głos
Long Time, No See LTNC, LTNS Wiele czasu się nie widzieliśmy
Laughing To Self LTS Śmiać się do siebie
Later LTR Później
Love You LY , LU Kocham Cię
Love You Lots LYL Kocham Cię mocno

     
M
Mate M8 Kolega
Mega Evil Grin MEG Bardzo złośliwy uśmiech
My Friend MF Mój Przyjacielu
Message of the day MOTD Wiadomość dnia
Message MSG Wiadomość
Mind Your Own Business MYOB Pilnuj swoich spraw (nie wtrącaj się)
motherfucker MFCKR (wulg) jebaniec

     
N
Not Applicable N/A Nie dotyczy
No Big Deal NBD Bez rewelacji
No Fucking Way NFW Nie ma kurwa mowy!
Never Mind NM, NVM Zapomnij o tym, Nieważne
None Of Your Business NOYB Nie Twój interes
No Problem NP, N/P Nie ma sprawy
Not Much You? NMU, NMU Nie wiele a u Ciebie?

     
O
Oh, By The Way OBTW Och, a tak przy okazji
Of course OFC Oczywiście
Oh I See OIC Och rozumiem, Aha
Oh My God OMG O mój Boże
Oh My Fuckin' God OMFG O mój pieprzony Boże
Off-Topic OT Nie na temat
On The Other Hand OTOH Z drugiej strony
Oh, Really O RLY? Doprawdy?

     
P
Problem Exists Between Chair And Keyboard PEBCAK Źródło problemu znajduje się między krzesłem a klawiaturą
Please fuck off PFO Proszę, odpierdol się
Pain In The Ass PITA Ból w dupie (uciążliwe)
Please PLZ Proszę
Piss off PO Odwal się
Point Of View POV Punkt widzenia
People PPL Ludzie

     
Q
Questions & Answers Q&A Pytania i odpowiedzi
Cool QL Ekstra, super
Cute, cutie QT Przystojny, ładna

     
R
Are R Jesteś(cie)
Real Life RL Rzeczywiste życie
Really RLY Naprawdę
Rolling On The Floor Laughing ROTFL Tarzać się po podłodze ze śmiechu
Rolling On The Floor Laughing My Ass Off ROTFLMAO jw., ale o silniejszym znaczeniu
Real Soon Now RSN Już wkrótce
Read The Fucking Manual RTFM Przeczytaj tę pierdoloną instrukcję

     
S
Sorry Could Not Resist SCNR Wybacz, nie mogłem(am) się powstrzymać
Shut The Fuck Up STFU Zamknij, kurwa, ryj!
Situation Normal: All Fucked Up SNAFU Sytuacja w normie: wszystko spierdolone
Same Shit Different Day SSDD Każdego dnia to samo gówno
Something STH Coś (robić coś, śmiać się z czegoś itd.)

     
T
To be honest TBH Szczerze mówiąc
Thanks In Advance TIA Z góry dziękuję
the TEH umyślna literówka
Too much information TMI Za dużo informacji
Talk To You Later TTUL, TTYL Porozmawiamy później
Talk To You Soon TTYS Porozmawiamy wkrótce
Thanks THX, TX, TNX Dzięki
Thank You TY Dziękuję

     
U
You U Ty/Wy
Your UR Twój
You're welcome UW Proszę bardzo/
Nie ma za co
(w odpowiedzi na dziękuję)
You Too U2 Ty/Wy też

     
W
Wait W8 Czekaj
Welcome Back WB Witaj z powrotem
Whatever W/E Cokolwiek, obojętnie
Without W/O Bez
What The Fuck? WTF Co do kurwy?
Co jest, kurwa?
What The Hell WTH Co, do diabła
What Wut, Woot, w00t Co

     
Y
Why? Y Dlaczego?
wow ww łał
Your Choice YC Twój wybór
You're Welcome YW Nie ma za co/
Proszę bardzo
(w odpowiedzi na dziękuję)
Źródło: „http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Angielski_-_Slang_internetowy”

Comments

Dobre. Pozwala zrozumieć

Dobre. Pozwala zrozumieć niektóre dzici neo, używające tych skrótów na okrągło.