150 słów, które występują jako czasowniki i rzeczowniki

Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.

Jak wiemy, rzeczownik to słowo, które nazywa rzeczy, takie jak osoby, miejsca i rzeczy, a także uczucia, idee i czyny. Wiemy również, że czasowniki są określeniami czynności. Używamy czasowników, aby opisać to, co robią rzeczowniki. W języku angielskim występuje jednak wiele słów, które jako czasownik i rzeczownik pisze się tak samo. Teoretycznie dla nas łatwiej do nauki, niemniej jednak trzeba pamiętać, że wymowa słowa jako rzeczownik różni się od wymowy jako przymiotnik (akcent pada na inną sylabę).

Weżmy na przykład słowo "record": Kiedy "record" jest używane jako rzeczownik, akcent pada na pierwszą sylabę: RE-cord (gdzie "re" jest takim samym dźwiękiem jak "re" w "relative"). Ale kiedy "record" jest użyte jako czasownik, akcent jest na drugą sylabę: re-CORD, a "re" brzmi jak "ri", jak w "remember").

Fiszki: Słowa, które występują jako czasowniki i rzeczowniki


Fiszki: Słowa, które występują jako czasowniki i rzeczowniki

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • act
  czyn, zagrać
 • address
  adres, zadresować
 • aim
  cel, wycelować
 • answer
  odpowiedź, odpowiedzieć
 • attack
  atak, atakować
 • balance
  równowaga, utrzymywać w równowadze
 • bear
  niedźwiedź, nosić
 • benefit
  korzyść, skorzystać
 • blame
  wina, obwiniać
 • block
  bryła, blokować
 • blow
  dmuchnięcie, dmuchać
 • broadcast
  program, nadawać program
 • brush
  pędzel, wyczyścić
 • buy
  zakup, kupować
 • care
  ostrożność, przejmować się
 • cause
  powód, spowodować
 • claim
  roszczenie, twierdzić
 • comfort
  dobre samopoczucie, pocieszać
 • contrast
  kontrast, porównać
 • control
  władza, rządzić
 • cook
  kucharz, gotować
 • copy
  kopia, kopiować
 • crack
  pękniecie, rozbić
 • crash
  łomot, rozbić
 • curl
  lok, zakręcić
 • curve
  krzywa, wyginać
 • cut
  cięcie, pokroić
 • cycle
  cykl, jechać na rowerze
 • design
  projekt, zaprojektować
 • dislike
  niechęć, nie lubić
 • display
  wystawa, wywiesić
 • doubt
  wątpliwość, wątpić
 • drink
  napój, pić
 • email
  email, przesłać email
 • end
  koniec, zakończyć
 • escape
  ucieczka, uciekać
 • estimate
  ocena, oszacować
 • exchange
  wymiana, zamienić
 • excuse
  usprawiedliwienie, wybaczyć
 • experience
  doświadczenie, doświadczyć
 • face
  twarz, wychodzić na (coś)
 • fight
  walka, walczyć
 • film
  film, filmować
 • finish
  koniec, skończyć
 • fish
  ryba, łowić
 • flood
  powódź, zalać
 • flow
  przepływ,  płynąć
 • fold
  fałda, składać
 • form
  forma, stworzyć
 • function
  funkcja, funkcjonować
 • guess
  domysł, odgadnąć
 • guide
  przewodnik, poprowadzić
 • heat
  gorąco, ogrzać
 • help
  pomoc, pomóc
 • hold
  uścisk, trzymać
 • hope
  nadzieja, mieć nadzieję
 • humour
  humor, ustąpić/spełnić
 • hurry
  pośpiech, pośpieszyć się
 • increase
  wzrost, zwiększyć
 • influence
  wpływ, wpłynąć
 • insult
  zniewaga, obrazić
 • interest
  zainteresowanie, zainteresować się
 • joke
  dowcip,  zażartować
 • judge
  sędzia, osądzać
 • jump
  skok, przeskoczyć
 • kick
  kopnięcie, kopać
 • kiss
  pocałunek, pocałować się
 • knock
  uderzenie, stuknąć
 • land
  teren, lądować
 • laugh
  śmiech, śmiać się
 • lift
  winda, ponieść
 • light
  światło, zapalić
 • limit
  granica, ograniczać
 • link
  ogniwo, połączyć
 • look
  spojrzenie, patrzeć
 • love
  miłość, kochać
 • march
  marsz, maszerować
 • mark
  plama, poplamić
 • match
  mecz, pasować do siebie
 • mind
  umysł, zwracać uwagę na
 • name
  imię, nazywać
 • need
  konieczność/potrzeba, potrzebować
 • notice
  ogłoszenie, zauważyć
 • object
  przedmiot, zaprotestować
 • order
  rozkaz, zamawiać
 • paint
  farba, malować
 • place
  miejsce, położyć
 • plane
  hebel, heblować
 • plant
  roślina, siać
 • play
  zabawa, bawić się
 • post
  poczta/słupek, umieścić na stronie/oddelegować
 • process
  proces, przetwarzać
 • promise
  obietnica, obiecywać
 • protest
  protest, protestować
 • question
  pytanie, zadawać pytanie
 • race
  wyścig, scigać się
 • rain
  deszcz, padać o deszczu
 • record
  rejestr, rejestrować
 • repair
  naprawa, naprawiać
 • reply
  powtórka, powtarzać
 • report
  sprawozdanie, składać sprawozdanie
 • request
  prośba, prosić
 • rescue
  ratunek, ratować
 • respect
  szacunek, szanować
 • result
  wynik, wynikać
 • return
  powrót, powracać
 • ring
  dzwonek, dzwonić
 • risk
  ryzyko, ryzykować
 • roll
  wałek, toczyć się
 • row
  awantura, kłócić się
 • rule
  władza, rządzić
 • sand
  piasek, wyszlifować
 • search
  poszukiwania, szukać
 • shape
  kształt, formować
 • shelter
  schronienie, chronić
 • shock
  szok, zszokować
 • shop
  sklep, robić zakupy
 • show
  pokaz, pokazywać
 • sign
  znak, dać znak
 • signal
  sygnał, sygnalizować
 • silence
  cisza, uciszyć
 • sketch
  szkoc, naszkicować
 • smile
  uśmiech, uśmiechać się
 • smoke
  dym, palić
 • sound
  dźwięk, brzmieć
 • stamp
  pieczątka, ostemplować
 • start
  początek, rozpocząć
 • state
  stan, oświadczać
 • step
  krok, stąpać
 • sting
  żądło, żądlić
 • stop
  przystanek, zatrzymać
 • struggle
  bójka, szaprać się
 • study
  nauka, uczyć się
 • suit
  garnitur, pasować
 • supply
  zapas, zaopatrywać
 • support
  pomoc, wspierać
 • surprise
  niespodzianka, zrobić niespodziankę
 • taste
  smak, smakować
 • test
  test, testować
 • trade
  handel, handlować/prowadzić biznes
 • train
  pociąg/seria, szkolić
 • transport
  przewóz, przewozić
 • trick
  podstęp, oszukać
 • trust
  zaufanie, ufac
 • turn
  zakręt, obracać się
 • twist
  zwrot, przekręcić
 • type
  druk, pisać na maszynie
 • use
  użytek, używać
 • value
  wartość, wycenić
 • visit
  wizyta, odwiedzić

150 Words which are both Verbs and Nouns

English Polish
act  czyn, zagrać
address  adres, zadresować
aim  cel, wycelować
answer  odpowiedź, odpowiedzieć
attack  atak, atakować
balance  równowaga, utrzymywać w równowadze
bear  niedźwiedź, nosić
benefit  korzyść, skorzystać
blame  wina, obwiniać
block  bryła, blokować
blow  dmuchnięcie, dmuchać
broadcast  program, nadawać program
brush  pędzel, wyczyścić
buy  zakup, kupować
care  ostrożność, przejmować się
cause  powód, spowodować
claim  roszczenie, twierdzić
comfort  dobre samopoczucie, pocieszać
contrast  kontrast, porównać
control  władza, rządzić
cook  kucharz, gotować
copy  kopia, kopiować
crack  pękniecie, rozbić
crash  łomot, rozbić
curl  lok, zakręcić
curve  krzywa, wyginać
cut  cięcie, pokroić
cycle  cykl, jechać na rowerze
design  projekt, zaprojektować
dislike  niechęć, nie lubić
display  wystawa, wywiesić
doubt  wątpliwość, wątpić
drink  napój, pić
email  email, przesłać email
end  koniec, zakończyć
escape  ucieczka, uciekać
estimate  ocena, oszacować
exchange  wymiana, zamienić
excuse  usprawiedliwienie, wybaczyć
experience  doświadczenie, doświadczyć
face  twarz, wychodzić na (coś)
fight  walka, walczyć
film  film, filmować
finish  koniec, skończyć
fish  ryba, łowić
flood  powódź, zalać
flow  przepływ,  płynąć
fold  fałda, składać
form  forma, stworzyć
function  funkcja, funkcjonować
guess  domysł, odgadnąć
guide  przewodnik, poprowadzić
heat  gorąco, ogrzać
help  pomoc, pomóc
hold  uścisk, trzymać
hope  nadzieja, mieć nadzieję
humour  humor, ustąpić/spełnić
hurry  pośpiech, pośpieszyć się
increase  wzrost, zwiększyć
influence  wpływ, wpłynąć
insult  zniewaga, obrazić
interest  zainteresowanie, zainteresować się
joke dowcip,  zażartować
judge  sędzia, osądzać
jump  skok, przeskoczyć
kick  kopnięcie, kopać
kiss  pocałunek, pocałować się
knock  uderzenie, stuknąć
land  teren, lądować
laugh  śmiech, śmiać się
lift  winda, ponieść
light  światło, zapalić
limit  granica, ograniczać
link  ogniwo, połączyć
look  spojrzenie, patrzeć
love  miłość, kochać
march  marsz, maszerować
mark  plama, poplamić
match  mecz, pasować do siebie
mind  umysł, zwracać uwagę na
name  imię, nazywać
need  konieczność/potrzeba, potrzebować
notice  ogłoszenie, zauważyć
object  przedmiot, zaprotestować
order rozkaz, zamawiać
paint farba, malować
place miejsce, położyć
plane hebel, heblować
plant roślina, siać
play zabawa, bawić się
post poczta/słupek, umieścić na stronie/oddelegować
process proces, przetwarzać
promise obietnica, obiecywać
protest protest, protestować
question pytanie, zadawać pytanie
race wyścig, scigać się
rain deszcz, padać o deszczu
record rejestr, rejestrować
repair naprawa, naprawiać
reply powtórka, powtarzać
report sprawozdanie, składać sprawozdanie
request prośba, prosić
rescue ratunek, ratować
respect szacunek, szanować
result wynik, wynikać
return powrót, powracać
ring dzwonek, dzwonić
risk ryzyko, ryzykować
roll wałek, toczyć się
row awantura, kłócić się
rule władza, rządzić
sand piasek, wyszlifować
search poszukiwania, szukać
shape kształt, formować
shelter schronienie, chronić
shock szok, zszokować
shop sklep, robić zakupy
show pokaz, pokazywać
sign znak, dać znak
signal sygnał, sygnalizować
silence cisza, uciszyć
sketch szkoc, naszkicować
smile uśmiech, uśmiechać się
smoke dym, palić
sound dźwięk, brzmieć
stamp pieczątka, ostemplować
start początek, rozpocząć
state stan, oświadczać
step krok, stąpać
sting żądło, żądlić
stop przystanek, zatrzymać
struggle bójka, szaprać się
study nauka, uczyć się
suit garnitur, pasować
supply zapas, zaopatrywać
support pomoc, wspierać
surprise niespodzianka, zrobić niespodziankę
taste smak, smakować
test test, testować
trade handel, handlować/prowadzić biznes
train pociąg/seria, szkolić
transport przewóz, przewozić
trick podstęp, oszukać
trust zaufanie, ufac
turn zakręt, obracać się
twist zwrot, przekręcić
type druk, pisać na maszynie
use użytek, używać
value wartość, wycenić
visit wizyta, odwiedzić

Comments

Bardzo wartościowa lista

Bardzo wartościowa lista angielskich słówek. Wiele z tych słów można znaleźć w zestawieniu 1000 najczęściej używanych angielskich słów (http://www.e-angielski.com/slownictwo-tematyczne/2750-popularnych-slow-ktore-musisz-znac dlatego tym bardziej warto je poznać i się ich nauczyć.