Zaawansowany (C1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Kurs angielskiego na poziomie zaawansowanym

angielski dla zaawansowanych


LESSON 4: Transformations/Idioms/Verbs + Prepositions – part 1

I. Transformations

Transform the sentences using the words in brackets. Do not change the given words.


LESSON 3: further uses of present simple and present continuous

 


Subskrybuj zawartość