Quiz - Przysłowia - III (Gap-filling)

Sprawdź znajomość angielskich przysłów. Jest to jedno z trudniejszych ćwiczeń, jako że polega na wpisaniu brakującego słowa, czyli jeśli nie znasz danego powiedzenia, nie ma możliwości trafienia odpowiedzi z a, b, czy c ;)

Listę przysłów możesz znaleźć na stronie: przyslowia angielskie

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

 

Comments

List przysłów przydatna do

List przysłów przydatna do testu znajduje się na podstronie przysłowia angielskie