Quiz - Przysłowia - II

 

Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość angielskich powiedzeń

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego