Quiz - Przysłowia - II

Quiz sprawdzający znajomość angielskich powiedzeń.

Wybierz jedną z trzech odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa.

Pełna lista powiedzeń: przysłowia angielskie

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%