Quiz - Przysłowia - II

 

Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość angielskich powiedzeń

 

Angielski w Pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania