Quiz - Przysłowia - IV (Matching)

 

Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Quiz ze znajomości angielskich przysłów - matching test

 

Angielski w Pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego