Popularne słowa na literę N

My son's name is Donald. Imie mojego syna to Donald.

The gate is too narrow for the truck. Brama jest zbyt wąska dla samochodu ciężarowego.

Poaching is not allowed in national parks (unless you are very rich - then it is called hunting) Kłusownictwo jest niedozwolone w parkach narodowych (chyba że jesteś bardzo bogaty - to nazywamy to wtedy polowaniem).

Mike didn't die a natural death. He was murdered. Mike nie zmarł naturalną śmiercią. Został zamordowany.

We used to live near the subway. Kiedyś mieszkaliśmy koło metra.

He earned lots of money but it nearly cost him his life. Zarobił mnóstwo kasy, ale to prawie kosztowało go życie.

The weather is great so it is not necessary to bring an umbrella. Pogoda jest taka świetna, że nie ma potrzeby brać parasolkę.

She wrapped her arms around his neck and said "I love you". Objęła go za szyję i powiedziała "kocham cię".

I need much more money to date her. She is a high maintenance woman. Potrzebuję dużo więcej pieniędzy by iść z nią na randkę. Ona jest droga w utrzymaniu (high maintenance - określenie na kobiety, które wydają na siebie mnóstwo kasy).

I'll never learn English. It's too difficult. Nigdy nie nauczę się angielskiego. Jest zbyt trudny.

Which newspaper do you read? Jaką gazetę czytujesz?