Popularne słowa na literę N

Lista najpopularniejszych słów angielskich zaczynających się na literę N. Do każdego z słówek dodana została wymowa, a na kolejnej podstronie znajdują się przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami, które wykorzystują słówka z listy.

Fiszki: Popularne słowa - litera N

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
name [neɪm] imię, nazwa
narrow [ˈnarəʊ] wąski, ograniczony, ciasny, zawężony
national [ˈnaʃ(ə)n(ə)l] narodowy
natural [ˈnatʃ(ə)r(ə)l] naturalny
nature [ˈneɪtʃə] natura, przyroda
near [nɪə] blisko, niedaleko; zbliżyć się, zbliżać się
nearly [ˈnɪəli] niemal, prawie
necessary [ˈnɛsəs(ə)ri] niezbędny; (slang: forsa, szmalec)
neck [nɛk] szyja
need [niːd] potrzebować, potrzeba
neither [ˈnʌɪðə] ani jeden, ani drugi; żaden
never [ˈnɛvə] nigdy
new [njuː] nowy
news [njuːz] wiadomości, wieści
newspaper [ˈnjuːzpeɪpə] gazeta
next [nɛkst] kolejny, następny
nice [nʌɪs] miły, przyjemny
night [nʌɪt] noc
nine [nʌɪn] dziewięć
nineteen [nʌɪnˈtiːn] dziewiętnaście
ninety [ˈnʌɪnti] dziewięćdziesiąt
no [nəʊ] nie
nobody [ˈnəʊbədi] nikt
noise [nɔɪz] hałas, szum
nor [nɔː] ani
north [nɔːθ] północ
nose [nəʊz] nos
not [nɒt] nie
note [nəʊt] notatka, zanotować; nota; zanotować
nothing [ˈnʌθɪŋ] nic
notice [ˈnəʊtɪs] zauważyć; zawiadomienie, wiadomość
November [nə(ʊ)ˈvɛmbə] listopad
now [naʊ] teraz, natychmiast
number [ˈnʌmbə] liczba, numer