Popularne słowa na literę N

Lista najpopularniejszych słów angielskich zaczynających się na literę N. Do każdego z słówek dodana została wymowa, a na kolejnej podstronie znajdują się przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami, które wykorzystują słówka z listy.

Fiszki - Nauka popularnych słówek na literę N

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • name [neɪm]
  imię, nazwa
 • narrow [ˈnarəʊ]
  wąski, ograniczony, ciasny, zawężony
 • national [ˈnaʃ(ə)n(ə)l]
  narodowy
 • natural [ˈnatʃ(ə)r(ə)l]
  naturalny
 • nature [ˈneɪtʃə]
  natura, przyroda
 • near [nɪə]
  blisko, niedaleko; zbliżyć się, zbliżać się
 • nearly [ˈnɪəli]
  niemal, prawie
 • necessary [ˈnɛsəs(ə)ri]
  niezbędny; (slang: forsa, szmalec)
 • neck [nɛk]
  szyja
 • need [niːd]
  potrzebować, potrzeba
 • neither [ˈnʌɪðə]
  ani jeden, ani drugi; żaden
 • never [ˈnɛvə]
  nigdy
 • new [njuː]
  nowy
 • news [njuːz]
  wiadomości, wieści
 • newspaper [ˈnjuːzpeɪpə]
  gazeta
 • next [nɛkst]
  kolejny, następny
 • nice [nʌɪs]
  miły, przyjemny
 • night [nʌɪt]
  noc
 • nine [nʌɪn]
  dziewięć
 • nineteen [nʌɪnˈtiːn]
  dziewiętnaście
 • ninety [ˈnʌɪnti]
  dziewięćdziesiąt
 • no [nəʊ]
  nie
 • nobody [ˈnəʊbədi]
  nikt
 • noise [nɔɪz]
  hałas, szum
 • nor [nɔː]
  ani
 • north [nɔːθ]
  północ
 • nose [nəʊz]
  nos
 • not [nɒt]
  nie
 • note [nəʊt]
  notatka, zanotować; nota; zanotować
 • nothing [ˈnʌθɪŋ]
  nic
 • notice [ˈnəʊtɪs]
  zauważyć; zawiadomienie, wiadomość
 • November [nə(ʊ)ˈvɛmbə]
  listopad
 • now [naʊ]
  teraz, natychmiast
 • number [ˈnʌmbə]
  liczba, numer
English Polish
name [neɪm] imię, nazwa
narrow [ˈnarəʊ] wąski, ograniczony, ciasny, zawężony
national [ˈnaʃ(ə)n(ə)l] narodowy
natural [ˈnatʃ(ə)r(ə)l] naturalny
nature [ˈneɪtʃə] natura, przyroda
near [nɪə] blisko, niedaleko; zbliżyć się, zbliżać się
nearly [ˈnɪəli] niemal, prawie
necessary [ˈnɛsəs(ə)ri] niezbędny; (slang: forsa, szmalec)
neck [nɛk] szyja
need [niːd] potrzebować, potrzeba
neither [ˈnʌɪðə] ani jeden, ani drugi; żaden
never [ˈnɛvə] nigdy
new [njuː] nowy
news [njuːz] wiadomości, wieści
newspaper [ˈnjuːzpeɪpə] gazeta
next [nɛkst] kolejny, następny
nice [nʌɪs] miły, przyjemny
night [nʌɪt] noc
nine [nʌɪn] dziewięć
nineteen [nʌɪnˈtiːn] dziewiętnaście
ninety [ˈnʌɪnti] dziewięćdziesiąt
no [nəʊ] nie
nobody [ˈnəʊbədi] nikt
noise [nɔɪz] hałas, szum
nor [nɔː] ani
north [nɔːθ] północ
nose [nəʊz] nos
not [nɒt] nie
note [nəʊt] notatka, zanotować; nota; zanotować
nothing [ˈnʌθɪŋ] nic
notice [ˈnəʊtɪs] zauważyć; zawiadomienie, wiadomość
November [nə(ʊ)ˈvɛmbə] listopad
now [naʊ] teraz, natychmiast
number [ˈnʌmbə] liczba, numer