Popularne słowa na literę M

Zestaw słów na literę M, który każda osoba ucząca się języka angielskiego powinna znać.
W tabelce, przed każdym słówkiem można posłuchać jego wymowy. Warto też zapoznać się z krótkim quizem sprawdzającym znajomość tychże słówek: http://www.e-angielski.com/quiz-popularne-slowa-na-litere-m
Są to najpopularniejsze słowa na literę M w języku angielskim, więc ich znajomość się Wam przyda!

Fiszki: Popularne słowa - litera M

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
machine [məˈʃiːn] maszyna
main [mʌɪn] główny
make [meɪk] produkować, robić
man [man] mężczyzna
many [ˈmɛni] dużo, wiele
map [map] mapa
March [mɑːtʃ] marsz; marzec
mark [mɑːk] znak; oznaczyć, znakować
market [ˈmɑːkɪt] targ, rynek
material [məˈtɪərɪəl] materiał
matter [ˈmatə] sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić); liczyć się, mieć znaczenie; materia
May [meɪ] móc; maj
maybe [ˈmeɪbiː] być może
me [miː] mnie, mi
mean [miːn] mieć na myśli, znaczyć
means [miːnz] sposób, środek, środki
measure [ˈmɛʒə] mierzyć, miara
meat [miːt] mięso
meet [miːt] zbierać się (w jednym miejscu); spotykać, natykać się, natrafiać
meeting [ˈmiːtɪŋ] spotkanie, mityng
member [ˈmɛmbə] członek
message [ˈmɛsɪdʒ] wiadomość, przesłanie
middle [ˈmɪd(ə)l] środek, średni
milk [mɪlk] mleko
million [ˈmɪljən] milion
mind [mʌɪnd] umysł, rozum
mine [mʌɪn] kopalnia, wydobywać; mój
minute [ˈmɪnɪt] minuta
Miss [mɪs] chybić, nie trafić; panna, panienka
Missus/Mrs [ˈmɪsəz] pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
mistake [mɪˈsteɪk] pomyłka, pomylić
Mister/Mr [ˈmɪstə] pan
moment [ˈməʊm(ə)nt] moment
Monday [ˈmʌndeɪ] poniedziałek
money [ˈmʌni] pieniądze
month [mʌnθ] miesiąc
moon [muːn] księżyc
more [mɔː] bardziej, więcej
morning [ˈmɔːnɪŋ] poranek, ranek
most [məʊst] najbardziej, najwięcej
mother [ˈmʌðə] matka, mama
mountain [ˈmaʊntɪn] góra
mouth [maʊθ] usta
move [muːv] przenosić, przesuwać, poruszać
much [mʌtʃ] dużo, znacznie, wiele
music [ˈmjuːzɪk] muzyka, muzyczny
must [mʌst] musieć (coś zrobić)
my [mʌɪ] mój

 

Odpowiedzi
Pamiętajmy też, że nazwy

Pamiętajmy też, że nazwy mięsięcy piszemy z wielkiej litery: May, March

http://www.e-angielski.com/slownictwo-tematyczne/miesiace-po-angielsku

Do najpopularniejszych słów

Do najpopularniejszych słów zaczynających się na literę M załapają się tytuły grzecznościowe, takie jak Mr, Miss, itd. Wiecie jak i kiedy ich używać? Warto zapoznać się z lekcją
http://www.e-angielski.com/artykuly/poprawne-formy-grzecznosciowe-%E2%80...