Future Simple

Future Simple jest jednym z najprostszych czasów w języku angielskim. Jest to czas przyszły, tworzony przez dodanie "will" po podmiocie oraz czasownika w formie bezokolicznika

 

Opis czasu Future simple z przykładami

 

Kilka przykładowych zdań w Future Simple

She will come to us tomorrow.
Ona przyjdzie do nas jutro.

The children will go to bed early.
Dzieci pójdą spać wcześnie.

My sister will pass the exam.
Moja siostra zda egzamin.

I will take care of it.
Zajmę się tym.

 

Future Simple - konstrukcja

 

TWIERDZENIE:
I + will/shall + czasownik w bezokoliczniku
You + will + czasownik w bezokoliczniku
He/She/It + will + czasownik w bezokoliczniku
We + will/shall + czasownik w bezokoliczniku
You + will + czasownik w bezokoliczniku
They + will + czasownik w bezokoliczniku

 

PRZECZENIE:
I + will not + czasownik w bezokoliczniku
You + will not + czasownik w bezokoliczniku
He/She/It + will not + czasownik w bezokoliczniku
We + will not + czasownik w bezokoliczniku
You + will not + czasownik w bezokoliczniku
They + will not + czasownik w bezokoliczniku

Skrót od "will not" to won't

PYTANIE:
Will I + czasownik w bezokoliczniku?
Will you + czasownik w bezokoliczniku?
Will he/she/it + czasownik w bezokoliczniku?
Will / Shall we + czasownik w bezokoliczniku?
Will you + czasownik w bezokoliczniku?
Will they + czasownik w bezokoliczniku?

 

Skróty stosowane w Future Simple

I will » I'll
you will » you'll
she will » she'll
he will » he'll
it will » it'll
we will » we'll
they will » they'll

 

Zastosowanie czasu Future Simple:

wyjaśnienie zasad używania czasu Future Simple

 • Czynność wydarzy się jednokrotnie w przyszłości.
 • I'll tell you about it tomorrow.
 • Gdy coś komuś proponujemy lub pytamy o radę.
 • Shall I make you some tea?
 • What shall we have for lunch?
 • Gdy coś komuś obiecujemy.
 • Don't worry, I won't tell him.
 • Gdy podejmujemy decyzję w momencie mówienia.
 • I'll do it!
 • Gdy wyrażamy przypuszczenie, osąd, obawę, nadzieję, wątpliwość, pewność.
 • I suppose she will agree.
 • We expect that we will pass the exam.
 • I think she will never give my book back to me
 • Gdy przewidujemy przyszłość.
 • It will be sunny tomorrow.
 • I tryb warunkowy w części zdania, w której nie występuje if/ when/ as soon as/ unless itp.
 • I'll phone you as soon as I get home.
 • Unless it rains, we'll go for a walk.

Charakterystyczne określenia czasu Future Simple:

 • tomorrow
 • tomorrow morning
 • the day after tomorrow
 • next week / year
 • in ten minutes / 3 hours [za 10 min / za 3 godz.]
 • at 2 o'clock

 

Ćwiczenia z czasem przyszłym prostym Future Simple

Uzupełnij zdania w Future Simple. Nie stosuj skrótów.


1. You (meet) lots of interesting people there.

2. Everything (be) okey.

3. Nobody likes her, so nobody (help) her.

Utwórz zdania z rozsypanki. Nie stosuj skrótów.

4. (do / what / you )

5. (when / be / she / back) .

6. (they / eat / fish / not) .