Future Perfect

Opis czasu Future Perfect

Kolejny czas z grupy Perfect, tym razem odnoszący się do przyszłości, stosowany do zdarzeń, które mają się zakończyć do pewnego momentu w przyszłości. Czas ten nazywany jest czasem przyszłym dokonanym.

 

Opis czasu future perfect

 

Przykładowe zdania w Future Perfect:

In twenty minutes we will have finished our lesson. Za dwadzieścia minut skończymy lekcję.

We will have done it by tomorrow. Zrobimy to do jutra.

 

Konstrukcja czasu Future Perfect

Twierdzenie
I + will + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + have + czasownik w III-ciej formie
He/She/It + will + have + czasownik w III-ciej formie
We + will + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + have + czasownik w III-ciej formie
They + will + have + czasownik w III-ciej formie

Przeczenie
I + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
He/She/It + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
We + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
They + will + not + have + czasownik w III-ciej formie

Skrót od will not to won't.

Pytanie
Will + I + have + czasownik w III-ciej formie
Will + you + have + czasownik w III-ciej formie
Will + he/she/it + have + czasownik w III-ciej formie
Will + we + have + czasownik w III-ciej formie
Will + you + have + czasownik w III-ciej formie
Will + they + have + czasownik w III-ciej formie

W drugiej osobie liczby pojedyńczej i mnogiej możliwe jest zastosowanie shall zamiast will.

 

Zastosowanie

Czas Future Perfect jest stosowany do:

  • Do opisywania wydarzeń i czynności, które zakończą się (lub nie) przed, po lub w określonym momencie przyszłości:
    I'll have finished this work by the end of the week.
    He will have bought a new car before 2008.

  • Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych:
    It's no use calling her - she will have finished her work by now.

By vs until
I will have finished it by Monday - skończę do poniedziałku
I will not have finished it by Monday - skończę nie wcześniej niż w poniedziałek

 

Przykładowe zdania w Future Perfect z tłumaczeniem

The storm will have raged by the time we arrive. Burza będzie szalała do czasu naszego przybycia.

Do you think you will have finished it by next Thursday? Myślisz, że skończysz to do przyszłego czwartku?

I’ll have finished in an hour and then you can use the laptop. Skończę za godzinę, a potem będziesz mógł korzystać z laptopa.

By next week, I will not have finished this book Do przyszłego tygodniu nie skończę tej książki

Kate will have married Tim by then. Do tego czasu Kate poślubi Tima.

Mom will have cooked our favorite meal Mama ugotuje nasz ulubiony posiłek

Henry will not have ran by ten o'clock. Henry nie będzie biegał do dziesiątej.

 

Ćwiczenia

Uzupełnij zdania w Future Perfect


1. We (to do) the washing by 6 pm.

2. Children (to leave) by next week.

3. We (to see) the movie twice by the time it comes out on dvd next month.

4. I (to finish) it by Monday. I am too busy.

5. I came to England in 2000. Next year I (be) here 9 years.

6. Do you think she (to finish) writing this story by June?

Comments

Doskonały przykład czasu,

Doskonały przykład czasu, którego musimy się nauczyć, ale nikt nigdy go nie użyje. Jedyny plus ze znajomości future perfect jest taki, że jak natrafimy na niego w książce czy artykule to po prostu konstrukcja gramatyczna będzie nam znajoma i nie będziemy się zastanawiać co to jest. Pracuje w dużej korporacji, gdzie mówi się tylko po angielsku, więc siłą rzeczy muszę znać ten język. Zdałem CAE, więc to też potwierdza jakiś tam poziom językowy i nigdy w życiu nie słyszałem by ktokolwiek ten czas użył. Oczywiście jak teraz czytam sobie artykuł na ten temat to wydaje się, że to ma sens i pewnie są sytuacje gdzie można by powiedzieć coś w tym czasie, ale w życiu jakoś to inaczej wychodzi ;) Jeśli jednak jesteś uczniem to musisz ten czas opanować, choćby po to, by zdać egzamin.

Niezarejestrowany

Niezarejestrowany wrote:
Doskonały przykład czasu, którego musimy się nauczyć, ale nikt nigdy go nie użyje. Jedyny plus ze znajomości future perfect jest taki, że jak natrafimy na niego w książce czy artykule to po prostu konstrukcja gramatyczna będzie nam znajoma i nie będziemy się zastanawiać co to jest. Pracuje w dużej korporacji, gdzie mówi się tylko po angielsku, więc siłą rzeczy muszę znać ten język. Zdałem CAE, więc to też potwierdza jakiś tam poziom językowy i nigdy w życiu nie słyszałem by ktokolwiek ten czas użył. Oczywiście jak teraz czytam sobie artykuł na ten temat to wydaje się, że to ma sens i pewnie są sytuacje gdzie można by powiedzieć coś w tym czasie, ale w życiu jakoś to inaczej wychodzi ;) Jeśli jednak jesteś uczniem to musisz ten czas opanować, choćby po to, by zdać egzamin.

By vs until
I will have finished it by Monday - skończę do poniedziałku
I will not have finished it by Monday - skończę nie wcześniej niż w poniedziałek

Gdzie tu jest until? Jakiś chochlik

Niezarejestrowany

Niezarejestrowany wrote:
Niezarejestrowany wrote:
Doskonały przykład czasu, którego musimy się nauczyć, ale nikt nigdy go nie użyje. Jedyny plus ze znajomości future perfect jest taki, że jak natrafimy na niego w książce czy artykule to po prostu konstrukcja gramatyczna będzie nam znajoma i nie będziemy się zastanawiać co to jest. Pracuje w dużej korporacji, gdzie mówi się tylko po angielsku, więc siłą rzeczy muszę znać ten język. Zdałem CAE, więc to też potwierdza jakiś tam poziom językowy i nigdy w życiu nie słyszałem by ktokolwiek ten czas użył. Oczywiście jak teraz czytam sobie artykuł na ten temat to wydaje się, że to ma sens i pewnie są sytuacje gdzie można by powiedzieć coś w tym czasie, ale w życiu jakoś to inaczej wychodzi ;) Jeśli jednak jesteś uczniem to musisz ten czas opanować, choćby po to, by zdać egzamin.

By vs until
I will have finished it by Monday - skończę do poniedziałku
I will not have finished it by Monday - skończę nie wcześniej niż w poniedziałek

Gdzie tu jest until? Jakiś chochlik