IELTS - materiały przygotowawcze do IELTS

IELTS - The International English Language Testing System

is a test of English language proficiency, developed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. IELTS is now accepted as evidence of a prospective student’s level of English by most universities in English speaking countries.

 

IELTS

IELTS jest skierowany do osób, które muszą udokumentować znajomość języka angielskiego, aby móc studiować lub pracować w krajach, gdzie język angielski jest powszechnie używany. Egzamin ten jest również przeznaczony dla osób ubiegających się o wizę emigracyjną do Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Wszyscy zdający, otrzymują Raport (Test Report Form – TRF). W raporcie znajdują się oceny z poszczególnych części i ocena łączna. Oceny są w skali od 1 do 9. Instytucje uznające ten egzamin indywidualnie określają wymaganą przez siebie ocenę. Dla przykładu poziom wymagany przez uczelnie wyższe podczas procesu rekrutacji oscyluje wokół 6,5 punktów.

Materiały edukacyjne