YLE - Young Learners English

korepetycje z angielskiego

Cambridge Young Learners English Tests (YLE) certyfikat językowy dla dzieci, przygotowany przez Cambridge. Stanowi doskonały sposób by pokazać dzieciom jak dużo już umieją a tym samym zachęcić je do dalszej nauki. Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 12 lat.

Poziomy zaawansowania

Testy YLE zostały tak skonstruowane, że dzieci zaczynają od uczenia się prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na następnych poziomach, Movers i Flyers, poznają coraz bardziej rozbudowany, trudniejszy język:

  • Starters. - na poziomie początkującym
  • Movers - na poziomie A1
  • Flyers - na poziomie A2

Cambridge Starters to egzamin na pierwszym poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Dzieci te na ogół mają za sobą rok (lub około 100 godzin) nauki angielskiego i powinny znać i umieć używać około 300 słów.

Cambridge Movers to egzamin na drugim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci te mają zazwyczaj za sobą trzy lata (lub około 175 godzin) nauki angielskiego i powinny znać około 600 słów.

Cambridge Flyers to egzamin na trzecim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które uczą się angielskiego od pewnego czasu (np. mają za sobą około 250 godzin nauki) i posiadają znajomość języka określoną przez Radę Europy jako poziom Waystage (podstawowy). Jest to poziom odpowiadający egzaminowi KET. Dzieci powinny znać około 1000 słów.

Dlaczego YLE?

  • Wiele zadań egzaminacyjnych polega miedzy innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci
  • Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.
  • Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat.  Z każdej z trzech części testu: słuchania, pisania i czytania oraz mówienia można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka.  Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad angielskim..

Z jakich części składa się YLE?

Cambridge Startes (7 lat; ok. 100 godzin nauki)

Części Czas trwania
Słuchanie 20 min.
Czytanie/Pisanie 20 min.
Mówienie 5 min.

Cambridge Movers (8-12 lat; ok. 175 godzin nauki)

Części Czas trwania
Słuchanie 25 min.
Czytanie/Pisanie 30 min.
Mówienie 7 min.

Cambridge Flyers (9-12 lat; ok. 250 godzin nauki)

Części Czas trwania
Słuchanie 20 min.
Czytanie/Pisanie 40min.
Mówienie 9 min.

Rejestracja na egzamin YLE

Test jest przeprowadzany w miejscu gdzie dzieci zwykle uczą się języka angielskiego (szkoła językowa lub szkoła podstawowa), w dowolnie wybranym terminie.

Zapisy na egzaminy w Polsce

Procedura zapisów jest następująca:

  • Wstępne zgłoszenie kandydatów na egzamin, podające wyłącznie liczbę uczniów na dany poziom należy przesłać pocztą lub faksem do Sekcji Egzaminacyjnej the British Council w Warszawie nie później niż na 8 tygodni przed wybraną datą egzaminu.
  • Szczegółowe listy dzieci zawierające ich imiona i nazwiska oraz daty urodzenia powinny dotrzeć do Sekcji Egzaminacyjnej The British Council na ok. 10 dni przed egzaminem. Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przed egzaminem nastąpiły zmiany w składzie jego uczestników należy zgłosić ten fakt do Sekcji Egzaminacyjnej.
  • Lista dzieci, które przystąpiły do egzaminu jest podstawą do wystawienia szkole rachunku za przeprowadzony test (nie mniej jednak niż 10 na poziom). 

Miejsce zdawania egzaminów YLE

Aby umożliwić dzieciom zdawanie egzaminów YLE w znajomym otoczeniu, przeprowadzane są one na ogół w szkołach, do których dzieci te uczęszczają.
Pomieszczenia egzaminacyjne muszą jednak spełniać wymogi stawiane przez UCLES dotyczące rozmieszczenia uczniów na sali. Zdający powinni siedzieć pojedynczo, przy zachowaniu minimalnej odległości 1,25 m od następnej osoby w rzędzie i w szeregu. W przypadku testu słuchowego ważna jest również dobra akustyka sali.
Tam, gdzie pomieszczenia szkolne nie spełniają warunków egzaminacyjnych szkoły proszone są o znalezienie odpowiednich sal egzaminacyjnych we własnym zakresie. Szkoła ponadto deleguje osobę, która będzie opiekować się dziećmi oczekującymi na test ustny oraz będzie obecna w sali podczas części pisemnych (jeśli to możliwe powinien to być nauczyciel dzieci lub inna znana im osoba).

Jakie są oceny i certyfikaty w testach YLE?

Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymają świadectwa egzaminacyjne czyli certyfikaty po upływie około 4 tygodni.

Każda z trzech części testu jest oceniana osobno. Słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz, w sumie 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.

Informacje ogólne - poziomy językowe:

Poziomy Rady
Europy
(Council of Europe)
University of Cambridge
ESOL Examinations:
Main suite
University of Cambridge
ESOL Examinations:
Young Learners (YLE)
C2 CPE  
C1 CAE  
B2 “Vantage” FCE  
B1 “Threshold” PET  
A2 “Waystage” KET Flyers
A1 “Breakthrough”   Movers
    Starter

 

Materiały Cambridge do egzaminu YLE