CAE - Certificate in Advanced English

CAE - podstawowe informacje

certificate in advance english

 • Certificate in Advanced English, potocznie zwany CAE, to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Terminy egzaminów

W Polsce co roku organizowane są trzy sesje CAE - o okolicach czerwca, marca i grudnia. Zapis na egzaminy odbywają się ze znacznym wyprzedzeniem, tj. na sesję letnią - na przełomie lutego i marca, na sesję wiosenną w styczniu a na sesję zimową na przełomie września i października.

 

Elementy CAE

Egzamin CAE składa się z 5 części, zwanych z angielskiego - Papers:

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów) Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 650-750 słów. Są to teksty typu opisowego, narracyjnego, porady/instrukcje, teksty o charakterze informacyjnym, perswazyjnym, opinie/komentarze oraz teksty twórcze/dziennikarskie.

Zalecane lektury na rok 2009:

 • Kingsley Amis, Lucky Jim
 • John Grisham, The Pelican Brief

Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów) Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań), natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Każdy z tekstów powinien mieć nie więcej niż 250 słów. Zadania w tej części to: listy oficjalne i nieoficjalne, notatki, sprawozdania, artykuły, instrukcje, wskazówki i recenzje. Oba zadania wymagają przeczytania znacznej ilości informacji. W egzaminie CAE nie ma listy lektur.

Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min; 40 punktów) Zastosowanie struktur językowych składa się z trzech części (w sumie 6 zadań). Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście napisanym w innym stylu i uzupełnianie brakujących fragmentów zdań.

Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów) Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to np. wypełnianie formularzy, robienie notatek, dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu, testy wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Teksty wykorzystane w tej części to m.in. wiadomości na automatycznej sekretarce, audycje radiowe, przemówienia, ogłoszenia, wykłady itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.

CAE Listening Sample Papers - Test 1

 • Part 1 - - Extract 2 (mp3 1.83Mb) - Extract 3 (mp3 1.79Mb)
  Part 2 (mp3 3.80Mb) Part 3 (mp3 6.73Mb) Part 4 (mp3 6.40Mb)

CAE Listening Sample Papers - Test 2

 • Part 1 - Extract 1 (mp3 2.76Mb) - Extract 2 (mp3 1.71Mb) - Extract 3 (mp3 1.89Mb)
  Part 2 (mp3 4.29Mb) Part 3 (mp3 7.63Mb) Part 4 (mp3 9.82Mb)

Mówienie (Speaking) (ok. 15 min; 40 punktów) W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat. Część ustna egzaminu CAE jest oceniana zawsze przez wykwalifikowanych egzaminatorów, często rodowitych Anglików. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ponad 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Skala ocen CAE

CAE ma trzy oceny pozytywne : A, B i C oraz dwie oceny negatywne : D i E.

Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

By uzyskac ocenę:

 • A należy mieć min 80%,
 • B - 75% do 79%,
 • C - 60% do 74%.

Koszt egzaminu:

W marcu 2009 opłata za egzamin CAE wynosiła 520 zł. Proszę pamiętać, iż koszt kursu przygotowującego do egzaminu może sięgać kilku tysięcy złotych w zależności od szkoły językowej. Kurs NIE jest obowiązkowy.

Więcej informacji na temat egzaminu CAE w języku angielskim znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl/pdf/cae_spec_sp_dec08.pdf. Na podstawie informacji British Council, został opracowany powyższy artykuł.

Wyniki z poszczególnych sesji egzaminacyjnych dostępne są na stronie www.britishcouncil.home.pl/exrs/kryterium.php

Wykaz ośrodków egzaminacyjnych znajdują się na stronie: Wykaz ośrodków egzaminacyjnych w Polsce

Darmowe oprogramowanie, pomocne przy nauce angielskiego


Comments

Żałuję, że te

Żałuję, że te certyfikaty są tak drogie, bo sama chciałabym zrobić.