Silent Letters - nieme litery

Wymowa angielskich słów nie należy do najprostszych. Jest mnóstwo reguł i wyjątków, o których należy pamiętać. Na początku uczyliśmy się spellingu i alfabetu po angielsku, dziś zajmiemy się niemymi literami, czyli silent letters. Są to głoski, które, mimo iż występują w wyrazie, to zazwyczaj się ich nie wymawia (zazwyczaj, gdyż niektóre ze słów da się powiedzieć na kilka sposobów, bądź też wymowa jest zależna od kraju - UK czy USA).
Zła wiadomość jest taka, że w angielskim występuje wiele niemych liter i sprawiają problemy nie tylko osobom uczącym się angielskiego, ale nawet rodowitym mieszkańcom. Sprawiają one, iż trudniej odgadnąć pisownie wielu wypowiadanych słów bądź też po prostu problemy ze zrozumieniem rozmówcy.

nieme litery w angielskim silent letters

Rzućmy okiem na kilka popularnych słów i spróbujmy je przeczytać:

write, knee, knock, lamb, wrist, half, plumber, psychology, aisle, daughter

Wszystkie one zawierają nieme litery, i mimo iż są to powszechnie używane słowa, wiele osób wymawia je błędnie.

 

Poniżej kilka reguł dotyczących wymowy silent letters:

 

Nieme b – nie jest wymawiane na końcu wyrazu, kiedy poprzedza je 'm':

bom(b), clim(b), com(b), crum(b), lam(b), lim(b), plum(b)er , num(b)

oraz kiedy po nim stoi 't', np.:

de(b)t dou(b)t su(b)tle

 

Nieme c – nie jest wymawiane w końcówce '–scle' oraz '-sc' np.:

mus(c)le, s(c)issors, as(c)ent, mis(c)ellaneous, fas(c)inate, s(c)enario

Wyjątek: sceptic

C jest zazwyczaj nieme również przed literami 'K' oraz 'Q'

a(c)quaintance, a(c)knowledge, a(c)quiesce, a(c)quit

 

Nieme d – jeśli występuje z g - 'dg'

ba(d)ge, e(d)ge, he(d)ge ple(d)ge, we(d)ge

D jest również niewymawiane w następujących popularnych wyrazach:

gran(d)mother, san(d)wich, We(d)nesday

 

Nieme e – nie jest wymawiane, kiedy występuje na końcu wyrazu, np.:

hop(e), drive), gave), writ(e), sit(e), grav(e), bit(e), hid(e)

 

Nieme g – nie jest wymawiane przed 'n' na końcu słów:

champa(g)ne, forei(g)n, si(g)n, fei(g)n, forei(g)n, desi(g)n, ali(g)n, co(g)nac

Kilka wyjątków: Magnet, cognitive, signature

 

Nieme gh – niewymawiane na końcu wielu wyrazów:

thou(gh), throu(gh), wei(gh)

oraz przed t:

thou(gh)t, dau(gh)ter, li(gh)t, mi(gh)t, ri(gh)t, fi(gh)t

Oczywiście istnieje wiele wyjątków, np.: wyrazy złożone, które zostały utworzone przez połączenie dwóch pełnych słów: doghouse, foghorn, bighead
'Gh' jest czasami wymawiane jak 'f' np.:

rou(gh), tou(gh), lau(gh), enou(gh), cou(gh), clou(gh), drau(gh)t

 

Nieme h – nie jest wymawiane, kiedy występuje po w:

w(h)at, w(h)en, w(h)ere, w(h)eat, w(h)et(h)er, w(h)ich, w(h)y

oraz na początku wielu słów, np.:

(h)eir, (h)onest, (h)onour, (h)our

UWAGA: W wyrazach z niemym 'h' na początku używamy przedimka 'an', np.: an hour.

Wyjątków jest mnóstwo, np.: hill, history, height, happy

 

Nieme k – nie jest wymawiane, kiedy poprzedza n na początku słów:

(k)nife, (k)nee, (k)now, (k)noc(k), (k)nowledge, (k)nead

 

Nieme l – nie jest wymawiane przed d, f, m, k:

calm, half, talk, walk, would, should, could, calf, salmon, yolk, chalk, folk, balm

Kilka wyjatków:

Halo, bulk, sulk, hold, sold, fold, mould

 

Nieme n – nie jest wymawiane w kombinacji 'mn' na końcu wyrazu:

autum(n), dam(n), hym(n), colum(n), condem(n), solem(n)

 

Nieme p – niewymawiane na początku wielu słów z przedrostkiem psych- i pneu- oraz pseudo-, np.

(p)neumonia, (p)seudonim, (p)sychiatrist, (p)sychology, (p)syche

a także w wielu innych wyrazach (zazwyczaj w kombinacjach PS, PT i PN):

cu(p)board, (p)salm, (p)terodactyl, recei(p)t

 

Nieme s – nie jest wymawiane, kiedy stoi przed 'l':

I(s)land, i(s)le, ai(s)le

 

Nieme t – nie jest wymawiane w wielu popularnych słowach, szczególnie jeśli występuje po 's':

Cas(t)le, Chris(t)mas, fas(t)en, lis(t)en, of(t)en, whis(t)le, this(t)le, bus(t)le, has(t)en, sof(t)en, rappor(t), gourme(t), balle(t)

 

Nieme u – niewymawiane, jeśli wys(t)ępuje po 'g', a przed samogłoską:

(g)uess, (g)uidance, (g)ui(t)ar, (g)ues(t), (g)uild, (g)uard

 

Nieme w – nie jes(t) wymawiane na począ(t)ku słów, kiedy s(t)oi przed 'r':

(w)rap, (w)ri(t)e, (w)rong, (w)ring, (w)reck, (w)res(t)le, (w)rap, (w)ris(t)

W jes(t) również nieme w nas(t)ępujących wyrazach:

(w)ho, (w)hose, (w)hom, (w)hole, (w)hoever, ans(w)er, s(w)ord, (t)(w)o


Comments

Reguły czytania w języku

Reguły czytania w języku angielskim to pierwsza rzecz jaka powinna być nauczana na lekcjach języka angielskiego. Każdy tylko skupia się na testach z języka angielskiego czy po prostu na nauce gramatyki angielskiej, a później się okazuje, że jak ktoś ma coś powiedzieć, to jest duży problem. Szczególnie, że wymowa angielska nie jest łatwa, i jest wiele reguł, których warto się nauczyć. Chociażby wspomniane tutaj kiedy nieme h, czy generalnie kiedy nieme litery w angielskim.

Dzięki wiedzy kiedy litery są nieme w angielskim nasza wymowa jest znacznie łatwiejsza do zrozumienia Anglikom, brzmimi bardziej naturalnie.

Też nie mam pojęcia jak to

Też nie mam pojęcia jak to się stało, że wymowa nigdy nie była istotną częścią procesu nauki. Pewnie dlatego każdy się bał mówić, bo w sumie to ciężko usłyszeć, co powinno być wymówione, a nikt tego nie uczy.

Takich rzeczy jak poprawna

Takich rzeczy jak poprawna wymowa powinniśmy się uczyć w szkołach, a nie że ja po 8 latach nauki dowiaduje się o tym jako o nowości...