Moon

Jeszcze wczoraj wszędzie było można poczytać o superksiężycu, postanowiliśmy więc, że dzisiejsze słówko dnia to MOON - księżyc. Jak wiecie, naszym celem nie jest podanie jedynie podstawowego znaczenia danego słowa, ale wypisanie najważniejszych fraz i idiomów, w których ono występuje. A więc do dzieła:

Zaczniemy od faz księżyca:

 • half moon - półksiężyc
 • full moon - pełnia księżyca
 • new moon - nów księżyca
 • moonlight - blask księżyca, światło księżyca
 • harvest moon - pełnia księżyca najbliższa równonocy jesiennej

Oczywiście i tu znajdą się różne znaczenia, np:
full moon - goła pupa

I saw my sister's full moon, and it was disgusting. Widziałem gołą pupę mojej siostry, i była obrzydliwa.

moonlight (czasownik) - dorabiać na boku

Idiomy ze słowem MOON

 • Over the moon - nie posiadać się z radości
 • I got the job. I'm over the moon. Dostałem tę pracę. Jestem bardzo szczęśliwy.

 • Once in a blue moon - raz na ruski rok (bardzo rzadko)
 • Once in a blue moon, I visit fashion websites to see what people are wearing. Raz na ruski rok odwiedzam strony modowe by zobaczyc do teraz ludzie ubierają.

  I only see him once in a blue moon. Widuję go od wielkiego dzwonu

  Because we live abroad, we get to see our parents once in a blue moon. Ponieważ mieszkamy zagranicą, rzadko widujemy naszych rodziców.

 • Ask for the moon - pragnąć gwiazdki z nieba (także: cry for the moon, wish for the moon)
 • Think (someone) hung the moon and the stars - uważać kogoś za wyjątkowego
 • Your mum absolutely adores you; she thinks you hung the moon and the stars! Twoja mama cię po prostu uwielbia; myśli, że jesteś wyjątkowy.

 • Reach for the moon/stars - sięgnąć gwiazd, wysoko mierzyć
 • many moons ago - dawno temu
 • I'm sorry, I don't remember it. It all happened many moons ago. Przykro mi, nie pamiętam tego. To się wydarzyło wieki temu.

 • Promise the moon (to someone) (promise someone the moon) - składać obietnice bez pokrycia

  Tim had promised her the moon but seven years later they were still living in the same small flat. Tim obiecał jej gwiazdkę z nieba, ale siedem lat później wciąż mieszkali w tym samym małym mieszkaniu.

 • Moon around (phrasal verb) - snuć się bez celu
 • I was mooning around the house all weekend. Wałęsałem się po mieszkaniu przez cały weekend.

 • Moon over somebody (phrasal verb) - rozmyślać o ukochanej osobie
 • He spends all his time mooning over a girl at school. On spędza cały czas rozmyślając o jakieś dziewczynie ze szkoły.