Mole

Dzisiejsze słówko to MOLE. Najważniejsze znaczenia to:

MOLE to piepszyk, czyli mała plamka na skórze, zazwyczaj w kolorze ciemny brąz

Moles could be a sign of skin cancer.Piepszyki mogą być oznaką raka

The dead body was identified by a mole on the cheek. Ciało zostało zidentyfikowane dzięki pieprzykowi na policzku.

MOLE to również kret, czyli zwierzę, które zjada owady i żyje pod ziemią.

Look at our garden, we need to buy a trap to get rid of the moles. Spójrz na nasz ogród, musimy kupić pułapkę by pozbyć się kretów.

Gardeners do their best to destroy moles. Ogrodnicy robią, co mogą, aby wytępić krety

Tak samo jak w języku polskim, mole może oznaczać kreta, czyli szpiega bądź wtyczkę w jakieś organizacji.

There is a mole in this company; someone keeps leaking important information. Jest kret w tej firmie, ktoś wynosi ważne informacje.

They want to fire me because they think I am a mole. Chcą mnie zwolnić, bo myślą że jestem wtyką.

W chemii, MOLE jest sposobem wyrażania ilości - jednostka mol.

Ostatnim ze znaczeń jakim się zajmiemy jest falochron.

Skoro jesteśmy już przy słówko MOLE, warto poznać MOLEHILL, czyli kretowisko

Molehills are sometimes used as a source of fine soil for use in gardening. Kretowiska są czasami używane jako źródła dobrej gleby do wykorzystania w ogrodnictwie.

Idiomy

Make a mountain out of a molehill - robić z igły widły (przesadzać)

I don't think people should make a mountain of a molehill. Nie sądzę, że ludzie powinni robić z igły widły.