Angielskie zwroty, które musisz znać

Better than ever - lepszy niż kiedykolwiek

She's worked hard and her voice became better than ever. - Ciężko pracowała i jej głos stał się lepszy niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Be all ears - zamienić się w słuch [to listen very carefully]

Nadine was all ears, an excited expression on her face. - Nadine zamieniła się w słuch, z podekscytowanym wyrazem na jej twarzy.

 

Be in the habit of - mieć w zwyczaju

I am not in the habit of answering hypothetical questions. - Nie mam zwyczaju odpowiadać na hipotetyczne pytania.

 

Can you imagine that? - wyobrażasz to sobie?

Can you imagine that, Mary? - Możesz sobie to wyobrazić, Mary?

 

Come up with an idea - wpaść na pomysł

My wife rarely comes up with good ideas. - Moja żona rzadko wpada na dobre pomysły.

 

Do as you please! - rób jak chcesz [używane również jako akronim DAYP]

A: Do you think I should take this job or try for another? B: Do as you please! - Myślisz że powininem wziąć tę prace czy szukać innej? Rób jak chcesz!

 

Forget it! - zapomnij o tym, nie ma sprawy

A: I'm so sorry about that vase. B: Oh, forget it - I've got plenty. - Przykro mi z powodu tego wazonu. Oh, zapomnij o tym, mam ich pełno.

 

Gain experience - zdobyć doświadczenie

She worked in the factory to gain experience of production methods - Pracowała w fabryce w celu poznania metod produkcji

 

General knowledge - wiedza ogólna

That, ladies and gentlemen, is general knowledge! - To jest, panie i panowie, wiedza ogólna!

 

Go into details - wchodzić w szczegóły

He does not want to go into details now, as that wastes too much time. - On nie chcę wdawać się teraz w szczegóły, bo potrzeba na to zbyt wiele czasu.

 

Hang out (with friends) - spędzać czas (z przyjaciółmi)

We should hang out some time. - Powinniśmy spędzić trochę czasu razem

 

It beats me - nie mogę pojąć

It beats me why Carol goes out with John. - Nie mogę pojąć dlaczego Carol chodzi z Johnem.

 

It's beyond me - to mnie przerasta

A:Dude,I saw two hot chicks kissing in the park, I wish I was a lesbian. B: Why women like us guys is beyond me. - A: Stary, widziałem dwie seksowne laski całujące się w parku, chciałbym być lesbijką. B: Dlaczego kobiety lubią nas facetów jest dla mnie nie do ogarnięcia

 

It's clear to me that... - jest dla mnie jasne, że...

 

It seems to me (that) - wydaje mi się, że

It seems to me that we should avoid such judgments. - Wydaje mi się, że powinniśmy unikać takich osądów.

 

Let somebody down - zawieść kogoś

I don't want to let my father down, but I can't support him in the election. - Nie chcę zawieść mojego ojca, ale nie mogę wspierać go w wyborach.

 

Make a killing – zarobić bardzo dużo pieniędzy, obłowić się

In fact, it was the Americans who were making a killing.W rzeczywistości to Amerykanie byli tymi co się obłowili

 

Manage somehow - jakoś sobie poradzić

Don't worry, I'll manage somehow. Nie martw się, jakoś sobie poradzę.

 

Pissed off (with) - wkurzony

Monica was pissed off because her boyfriend called her a bitch. Monika byłam wkurwiona/wkurzona, bo jej chłopak nazwał ją suką.

 

Pluck up the courage - zebrać się na odwagę

After years of trying I finally plucked up courage to ask her to marry me. Po latach starań, w końcu zebrałem się na odwogę i poprosiłem ją o rękę.

 

Pull someone’s leg - nabierać kogoś

Don't believe him. He's just pulling your leg. - Nie wierz mu, on Cię nabiera

 

Put a lot of effort into - wkładać dużo wysiłku w

You've obviously put a lot of work in on your garden. Ty oczywiście włożyłeś dużo pracy w ten ogród.

 

Sort out the problem - rozwiązać problem

Hopefully all the problems will be sorted out soon. - Mam nadzieję, że wszystkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane.

 

Start from scratch - zacząć od zera

So they threw their plans away and started from scratch - Tak więc pozbyli się swoich planów i zaczęli od nowa

 

Take advantage of somebody - wykorzystać kogoś

I knew she wouldn't take advantage of me! I trusted her. Wiem, że by mnie nie wykorzystała. Ufałem jej.

 

Think something over - przemyśleć coś

I need to think it over before I take a decision. - Muszę to przemyśleć, zanim podejmę decyzję.

 

(have) a weak spot - słaby punkt / mieć słabość do

Tina has a weak spot for body builders. Tina ma słabość do kulturystów.

 

Why would you say that? - czemu tak sądzisz?

 

You must be joking! - chyba żartujesz! [również: you've got to be joking]

You must be joking if you think I'm going to stand in the rain watching you play tennis! - Chyba żartujesz jeśli wydaje ci się że będę stać w deszczu i oglądać jak grasz w tenisa


Comments

Bardzo ciekawe zwroty. Często

Bardzo ciekawe zwroty. Często potocznie używane, które często mogą się przydać. Dodaje do ulubionych.
Dobrze jest również poznać i nauczyć się zwrotów, które najczęściej używa się pisząc po angielsku.
Taką właśnie bardzo pomocną listę 100 najważniejszych wyrażeń i zwrotów znalazłem na stronie

Chciałabym zapytać czy na tej

Chciałabym zapytać czy na tej stronie można również posłuchać jak brzmi wymowa po angielsku? Pozdrawiam

Nie wszystkie wyrażenia mają

Nie wszystkie wyrażenia mają nagraną wymowę, ale pracujemy nad tym i codziennie pojawia się jakaś aktualizacja (czyli dodane są pliki mp3)