make a killing

make a killing

Wyjaśnienie: 

to get a lot of money by doing something

Tłumaczenie: 

zarobić kupę siana, zarobić kupę forsy

Przykładowe użycie: 

Our new business was a fantastic success; we made a killing in its first three years. Nasz nowy interes był fantastycznym sukcesem; w pierwsze trzy lata zarobiliśmy fortunę

Making a killing in the stock market often requires a high degree of risk. Dorobienie się fortuny na giełdzie zawsze wiąże się z dużym ryzykiem.

Idiomy o podobnym znaczeniu co "make a killing"

make a bomb - zarobić mnóstwo siana
hit it big - dojść na sam szczyt (np. popularności)
hit the jackpot - wygrać los na loterii