Popularne słowa na literę Q

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami, zawierające słówka angielskie na literkę Q.

The price is low, but the quality isn't very good.
Cena jest niska, ale jakość nie jest zbyt dobra.

It's a quarter past ten.
Jest piętnaście po dziesiątej.

Still, that doesn't answer my question.
Ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie.

Can I ask a quick question?
Mogę zadać krótkie pytanie?

Slow down, you are eating too quickly.
Zwolnij, jesz zbyt szybko.

My wife's very quiet and introverted, that's why we never fight.
Moja żona jest bardzo cicha i zamknięta w sobie, dlatego nigdy nie się nie kłócimy.

Sorry mate, I can't help you. I'm quite busy.
Niestety kolego, nie mogę ci pomóc. Jestem bardzo zajęty.

Teraz sprawdź ile zapamiętałeś słówek:
Quiz sprawdzający słówka na Q