Popularne słowa na literę R

Najpopularniejsze angielskie słowa na literę R z wymową!

Fiszki: Popularne słowa - litera R - w wymową

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
race [reɪs] wyścig; rasa
radio [ˈreɪdɪəʊ] radio
rain [reɪn] deszcz
raise [reɪz] podwyżka, wznosić, podnosić
range [reɪn(d)ʒ] zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
rate [reɪt] wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik
rather [ˈrɑːðə] raczej, dosyć, całkiem
reach [riːtʃ] osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
read [riːd] czytać
ready [ˈrɛdi] gotowy
real [riːl] rzeczywisty, realny
really [ˈrɪəli] naprawdę, rzeczywiście
reason [ˈriːz(ə)n] powód, przyczyna; rozum, rozsądek
receive [rɪˈsiːv] dostawać, dostać, otrzymać
recognize [ˈrɛkəgnʌɪz] rozpoznać, rozpoznawać
record [ˈrɛkɔːd] pisać, notować; rekord
red [rɛd] czerwony, rudy
remain [rɪˈmeɪn] pozostać, nie zmienić się
remember [rɪˈmɛmbə] pamiętać
repeat [rɪˈpiːt] powtarzać
reply [rɪˈplʌɪ] odpowiedzieć, odpowiedź
report [rɪˈpɔːt] raport, sprawozdanie, relacja
represent [rɛprɪˈzɛnt] reprezentować
respect [rɪˈspɛkt] respekt, szacunek, szanować, poważać
rest [rɛst] odpoczywać, odpoczynek; reszta
restaurant [ˈrɛst(ə)rɒnt] restauracja
result [rɪˈzʌlt] rezultat
return [rɪˈtəːn] wracać, powracać; powrót
rich [rɪtʃ] bogaty
ride [rʌɪd] jeździć (na czymś)
right [rʌɪt] prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś)
ring [rɪŋ] pierścionek, obrączka, kółko
rise [rʌɪz] podwyżka, wzrastać
river [ˈrɪvə] rzeka
road [rəʊd] droga
rock [rɒk] głaz, duży kamień, skała; kołysać; rock (gatunek muzyki)
roll [rəʊl] toczyć się, tarzać się; rolka
room [ruːm] pokój (w hotelu, w domu)
round [raʊnd] dookoła, naokoło; runda
rule [ruːl] reguła; rządzić
run [rʌn] biegać