Popularne słowa na literę R

Najpopularniejsze angielskie słowa na literę R z wymową!

Fiszki: Popularne słowa - litera R

Fiszki - Nauka słówek na literę R

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • race [reɪs]
  wyścig; rasa
 • radio [ˈreɪdɪəʊ]
  radio
 • rain [reɪn]
  deszcz
 • raise [reɪz]
  podwyżka, wznosić, podnosić
 • range [reɪn(d)ʒ]
  zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
 • rate [reɪt]
  wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik
 • rather [ˈrɑːðə]
  raczej, dosyć, całkiem
 • reach [riːtʃ]
  osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
 • read [riːd]
  czytać
 • ready [ˈrɛdi]
  gotowy
 • real [riːl]
  rzeczywisty, realny
 • really [ˈrɪəli]
  naprawdę, rzeczywiście
 • reason [ˈriːz(ə)n]
  powód, przyczyna; rozum, rozsądek
 • receive [rɪˈsiːv]
  dostawać, dostać, otrzymać
 • recognize [ˈrɛkəgnʌɪz]
  rozpoznać, rozpoznawać
 • record [ˈrɛkɔːd]
  pisać, notować; rekord
 • red [rɛd]
  czerwony, rudy
 • remain [rɪˈmeɪn]
  pozostać, nie zmienić się
 • remember [rɪˈmɛmbə]
  pamiętać
 • repeat [rɪˈpiːt]
  powtarzać
 • reply [rɪˈplʌɪ]
  odpowiedzieć, odpowiedź
 • report [rɪˈpɔːt]
  raport, sprawozdanie, relacja
 • represent [rɛprɪˈzɛnt]
  reprezentować
 • respect [rɪˈspɛkt]
  respekt, szacunek, szanować, poważać
 • rest [rɛst]
  odpoczywać, odpoczynek; reszta
 • restaurant [ˈrɛst(ə)rɒnt]
  restauracja
 • result [rɪˈzʌlt]
  rezultat
 • return [rɪˈtəːn]
  wracać, powracać; powrót
 • rich [rɪtʃ]
  bogaty
 • ride [rʌɪd]
  jeździć (na czymś)
 • right [rʌɪt]
  prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś)
 • ring [rɪŋ]
  pierścionek, obrączka, kółko
 • rise [rʌɪz]
  podwyżka, wzrastać
 • river [ˈrɪvə]
  rzeka
 • road [rəʊd]
  droga
 • rock [rɒk]
  głaz, duży kamień, skała; kołysać; rock (gatunek muzyki)
 • roll [rəʊl]
  toczyć się, tarzać się; rolka
 • room [ruːm]
  pokój (w hotelu, w domu)
 • round [raʊnd]
  dookoła, naokoło; runda
 • rule [ruːl]
  reguła; rządzić
 • run [rʌn]
  biegać
English Polish
race [reɪs] wyścig; rasa
radio [ˈreɪdɪəʊ] radio
rain [reɪn] deszcz
raise [reɪz] podwyżka, wznosić, podnosić
range [reɪn(d)ʒ] zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
rate [reɪt] wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik
rather [ˈrɑːðə] raczej, dosyć, całkiem
reach [riːtʃ] osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
read [riːd] czytać
ready [ˈrɛdi] gotowy
real [riːl] rzeczywisty, realny
really [ˈrɪəli] naprawdę, rzeczywiście
reason [ˈriːz(ə)n] powód, przyczyna; rozum, rozsądek
receive [rɪˈsiːv] dostawać, dostać, otrzymać
recognize [ˈrɛkəgnʌɪz] rozpoznać, rozpoznawać
record [ˈrɛkɔːd] pisać, notować; rekord
red [rɛd] czerwony, rudy
remain [rɪˈmeɪn] pozostać, nie zmienić się
remember [rɪˈmɛmbə] pamiętać
repeat [rɪˈpiːt] powtarzać
reply [rɪˈplʌɪ] odpowiedzieć, odpowiedź
report [rɪˈpɔːt] raport, sprawozdanie, relacja
represent [rɛprɪˈzɛnt] reprezentować
respect [rɪˈspɛkt] respekt, szacunek, szanować, poważać
rest [rɛst] odpoczywać, odpoczynek; reszta
restaurant [ˈrɛst(ə)rɒnt] restauracja
result [rɪˈzʌlt] rezultat
return [rɪˈtəːn] wracać, powracać; powrót
rich [rɪtʃ] bogaty
ride [rʌɪd] jeździć (na czymś)
right [rʌɪt] prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś)
ring [rɪŋ] pierścionek, obrączka, kółko
rise [rʌɪz] podwyżka, wzrastać
river [ˈrɪvə] rzeka
road [rəʊd] droga
rock [rɒk] głaz, duży kamień, skała; kołysać; rock (gatunek muzyki)
roll [rəʊl] toczyć się, tarzać się; rolka
room [ruːm] pokój (w hotelu, w domu)
round [raʊnd] dookoła, naokoło; runda
rule [ruːl] reguła; rządzić
run [rʌn] biegać