Popularne słowa na literę P

Najczęściej występujące słowa zaczynające się na literę P. Zestaw pożytecznych słów, które trzeba znać. Wszystkie słowa mają zapisaną obok wymowę oraz tłumaczenie. Fiszki ułatwiają naukę - warto z nich korzystać

Popularne słowa na literę P, których znaczenie warto znać.

Fiszki - Nauka popularnych słówek na literę P

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • page [peɪdʒ]
  strona (w książce, dokumencie)
 • pain [peɪn]
  ból
 • paint [peɪnt]
  farba, malować
 • pair [pɛː]
  para, dwójka
 • paper [ˈpeɪpə]
  papier
 • park [pɑːk]
  park
 • part [pɑːt]
  część
 • party [ˈpɑːti]
  impreza; partia
 • pass [pɑːs]
  wyminąć, przejść; przekazać
 • past [pɑːst]
  przeszłość, były, miniony
 • patient [ˈpeɪʃ(ə)nt]
  cierpliwy; pacjent, pacjentka
 • pay [peɪ]
  płacić
 • peace [piːs]
  pokój, spokój
 • pen [pɛn]
  pióro (do pisania), długopis
 • pencil [ˈpɛns(ə)l]
  ołówek
 • people [ˈpiːp(ə)l]
  ludzie
 • perhaps [pəˈhaps]
  być może, możliwie
 • period [ˈpɪərɪəd]
  okres, czas
 • person [ˈpəːs(ə)n]
  osoba, podmiot
 • pick [pɪk]
  wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
 • picture [ˈpɪktʃə]
  zdjęcie, fotografia, film, obraz
 • piece [piːs]
  kawałek
 • pink [pɪŋk]
  różowy
 • place [pleɪs]
  miejsce, umieścić, położyć
 • plan [plan]
  plan
 • plant [plɑːnt]
  roślina, fabryka
 • plate [pleɪt]
  talerz, tabliczka, arkusz, płytka
 • play [pleɪ]
  gra, grać
 • please [pliːz]
  proszę
 • point [pɔɪnt]
  punkt, kropka
 • police [pəˈliːs]
  policja
 • political [pəˈlɪtɪk(ə)l]
  polityczny
 • poor [pɔː]
  biedny
 • position [pəˈzɪʃ(ə)n]
  pozycja
 • possible [ˈpɒsɪb(ə)l]
  możliwy
 • post [pəʊst]
  poczta
 • power [ˈpaʊə]
  moc, siła, energia; władza, kontrola
 • practice [ˈpraktɪs]
  praktyka
 • prepare [prɪˈpɛː]
  przygotować, przyszykować
 • present [ˈprɛz(ə)nt]
  prezent, podarować; teraźniejszość, współczesność; przedstawiać, prezentować; obecny (np. w pracy, na lekcji)
 • press [prɛs]
  naciskać, naciśnięcie; prasa
 • pretty [ˈprɪti]
  ładny, ładna; całkiem, dosyć
 • price [prʌɪs]
  cena
 • private [ˈprʌɪvət]
  prywatny; szeregowy (stopień wojskowy)
 • probably [ˈprɒbəbli]
  prawdopodobnie
 • problem [ˈprɒbləm]
  problem
 • produce [prəˈdjuːs]
  powodować, wywoływać
 • product [ˈprɒdʌkt]
  produkt
 • program(me) [ˈprəʊgram]
  program
 • promise [ˈprɒmɪs]
  obiecywać, obietnica
 • prove [pruːv]
  udowadniać, dowodzić
 • provide [prəˈvʌɪd]
  dostarczać, zapewniać
 • public [ˈpʌblɪk]
  publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo
 • pull [pʊl]
  ciągnąć
 • pupil [ˈpjuːpɪl]
  uczeń
 • purpose [ˈpəːpəs]
  zamiar, cel
 • push [pʊʃ]
  pchać, pchnięcie
 • put [pʊt]
  postawić, położyć
English Polish
page [peɪdʒ] strona (w książce, dokumencie)
pain [peɪn] ból
paint [peɪnt] farba, malować
pair [pɛː] para, dwójka
paper [ˈpeɪpə] papier
park [pɑːk] park
part [pɑːt] część
party [ˈpɑːti] impreza; partia
pass [pɑːs] wyminąć, przejść; przekazać
past [pɑːst] przeszłość, były, miniony
patient [ˈpeɪʃ(ə)nt] cierpliwy; pacjent, pacjentka
pay [peɪ] płacić
peace [piːs] pokój, spokój
pen [pɛn] pióro (do pisania), długopis
pencil [ˈpɛns(ə)l] ołówek
people [ˈpiːp(ə)l] ludzie
perhaps [pəˈhaps] być może, możliwie
period [ˈpɪərɪəd] okres, czas
person [ˈpəːs(ə)n] osoba, podmiot
pick [pɪk] wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
picture [ˈpɪktʃə] zdjęcie, fotografia, film, obraz
piece [piːs] kawałek
pink [pɪŋk] różowy
place [pleɪs] miejsce, umieścić, położyć
plan [plan] plan
plant [plɑːnt] roślina, fabryka
plate [pleɪt] talerz, tabliczka, arkusz, płytka
play [pleɪ] gra, grać
please [pliːz] proszę
point [pɔɪnt] punkt, kropka
police [pəˈliːs] policja
political [pəˈlɪtɪk(ə)l] polityczny
poor [pɔː] biedny
position [pəˈzɪʃ(ə)n] pozycja
possible [ˈpɒsɪb(ə)l] możliwy
post [pəʊst] poczta
power [ˈpaʊə] moc, siła, energia; władza, kontrola
practice [ˈpraktɪs] praktyka
prepare [prɪˈpɛː] przygotować, przyszykować
present [ˈprɛz(ə)nt] prezent, podarować; teraźniejszość, współczesność; przedstawiać, prezentować; obecny (np. w pracy, na lekcji)
press [prɛs] naciskać, naciśnięcie; prasa
pretty [ˈprɪti] ładny, ładna; całkiem, dosyć
price [prʌɪs] cena
private [ˈprʌɪvət] prywatny; szeregowy (stopień wojskowy)
probably [ˈprɒbəbli] prawdopodobnie
problem [ˈprɒbləm] problem
produce [prəˈdjuːs] powodować, wywoływać
product [ˈprɒdʌkt] produkt
program(me) [ˈprəʊgram] program
promise [ˈprɒmɪs] obiecywać, obietnica
prove [pruːv] udowadniać, dowodzić
provide [prəˈvʌɪd] dostarczać, zapewniać
public [ˈpʌblɪk] publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo
pull [pʊl] ciągnąć
pupil [ˈpjuːpɪl] uczeń
purpose [ˈpəːpəs] zamiar, cel
push [pʊʃ] pchać, pchnięcie
put [pʊt] postawić, położyć