Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia

Darmowy kurs do matury ustnej z angielskiego - Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia

Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.
- Czy mogę wyjść wcześniej? - Can I leave earlier?
- Czy mógłbym skorzystać z komputera? - Could I use the computer?
- Czy mogę otworzyć okno? - May I open the window?
- Czy będzie w porządku, jeśli...? - Is it OK. if...? / Is it all right if...?
- Tak. - OK. / Yes, sure.
- Tak, oczywiście. - Yes, of course.
- Nie ma problemu. - No problem.
- Obawiam się, że nie. - I’m afraid not.
- Nie sądzę, że to dobry pomysł. - I don’t think that’s a good idea.
- Wolałbym, żebyś tego nie robił. - I’d rather you didn’t.
- Czy masz coś przeciwko, jeśli...? - Do you mind if….?
- Nie. - Not at all. / Go ahead.
- Czy masz coś przeciwko, jeśli zamknę okno? - Do you mind if I close the
window?

- Prawdę mówiąc, mam. - I do, as a matter of fact.
- Czy miałbyś coś przeciwko temu, gdybym nie zrobił tego dzisiaj? - Would you mind if I didn’t do it today?
- Tak naprawdę, to miałbym. - Actually, I would.

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych przykładach:

- Nie przyniosłeś wypracowania. Zapytaj, czy możesz przynieść jutro.
- ...
- Can I bring it tomorrow?

- Zapomniałeś wziąć swoje pióro. Zapytaj, czy mógłbyś skorzystać z pióra kolegi.
- ...
- Could I use your pen?

- Jest zimno w przedziale kolejowym. Zapytaj podróżnych, czy możesz zamknąć okno.
- ...
- May I close the window? / Do you mind if I close the window?

- Nie przeczytałeś jeszcze książki pożyczonej od kolegi. Zapytaj, czy będzie w
porządku, jeśli oddasz ją za kilka dni.
- ...
- Is it OK if I give it back in a few days? / Is it all right if I give it back in a few days?

- Chciałbyś posłuchać wykładu. Zapytaj profesora, czy nie ma nic przeciwko temu, gdybyś dołączył do słuchaczy.
- ...
- Would you mind if I joined the audience? / Do you mind if I join the audience?

- Kolega chce pożyczyć twój rower. Powiedz, że nie wydaje ci się, że to dobry pomysł.
- ...
- I don’t think that’s a good idea.

- Koleżanka pyta, czy będzie w porządku, jeśli przyprowadzi do ciebie na imprezę
swoich znajomych. Powiedz, że wolałbyś, żeby tego nie robiła.
- ...
- I’d rather you didn’t.

- Znajomy pyta, czy masz coś przeciwko, jeŜeli wpadnie do ciebie wieczorem. Powiedz,
że nie.
- ...
- Not at all. / Go ahead.


Comments

not at all/ go ahead -

not at all/ go ahead - powinno być - Tak