Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something