Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego