Quiz - Idiomy

 

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 20
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość idiomów