Idiomy angielskie

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"
Quiz sprawdzający znajomość idiomów
Syndicate content
Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
kontrukcja enjoy + ing