Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous, podobnie jak Past Perfect, wyraża czynność zaprzeszłą czyli wykonywaną wcześniej niż inna czynność dokonana, będąca punktem odniesienia.

 

Opis czasu Past Perfect Continuous z przykładami

 

Na początek kilka przykładów zdań w czasie Past Perfect Continuous

I had been studying at university for 2 years before I met her. Studiowałem na uniwersytecie przez dwa lata, zanim ją poznałem. (najpierw studiowałem przez dwa lata, a dopiero później ją poznałem)

I apologised because she had been waiting for a long time. Przeprosiłem ponieważ bardzo długo czekała. (najpierw długo czekała, więc ją przeprosiłem)

We took our baby to the doctor because he had been crying all night. Wzięliśmy nasze dziecko do lekarza, gdyż płakało całą noc. (dziecko płakało całą noc, a następnie zostało wzięte do lekarza - jedna czynność po drugiej)

 

Tworzenie twierdzeń w Past Perfect Continuous

Podmiot had been Czasownik z końcówką ING (gerund)

I

You

She / he / it

had been

sleepING

playING

workING

We

You

They

had been

doING

learnING

swimmING

 

Tworzenie przeczeń w Past Perfect Continuous

Podmiot had + not + been  Czasownik z końcówką ING

I

You

She / he / it

had not + been

workING

goING

sleepING

We

You

They

had not + been

playING

standING

sittING

 

Tworzenie pytań w Past Perfect Continuous

Had Podmiot + been Czasownik (bezokolicznik)
Had

I been

you been

she / he / it been

watchING

playING

eatING

Had

we been

you been

they been

paintING

leavING

smokING

 

Past Perfect Continuous - skróty

W przeczeniach zamiast had not często stosujemy hadn't

I had not been studying Polish very long. = I hadn't been studying Polish very long.

 

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous:

 • Czynność trwała przez dłuższy czas lub wielokrotnie się powtarzała wcześniej niż inna czynność w czasie przeszłym, o której już wspominaliśmy.
 • He failed the exam because he had been spending too much time at parties.
 • He had been driving for 4 hours when the accident happened.
 • When I entered the class, they had already been writing a test for ten minutes.
 • By that time he had already been living in Wroclaw for 4 years.
 • Mowa zależna [dla zrelacjonowania Past Continuous]
 • He said he had been playing football all Monday.

 

Uwaga!

Chcąc podkreślić ile razy dana czynność 'zaprzeszła' została powtórzona w danym okresie czasu lub do danej chwili w czasie przeszłym należy użyć Past Perfect, nie Past Perfect Continuous.

 • Before my wife finally found a job, she had had six interviews. Zanim moja żona znalazła pracę, miała sześć rozmów kwalifikacyjnych.
 •  

  Charakterystyczne określenia czasowe

  W języku angielskim niektóre czasowniki opisują wyłącznie stany i nie posiadają formy continuous. Nie można ich użyć z żadnym z czasów ciągłych. Są to między innymi:
  see, hear, smell, feel, taste, feel, forgive, hate, loathe, like, love, mind, wish, agree, believe, consider, doubt, expect, appear, belong, keep, matter, owe, posses, etc.

   

  Past Perfect Continuous - dodatkowe przykłady zdań

   


  Ćwiczenia i dodatkowe materiały znajdują się poniżej:


  Comments

  szkoda , że tak mało ćwiczeń,

  szkoda , że tak mało ćwiczeń, ale generalnie rewalacyjnie wytłumaczone , aż miło się uczyć :-P