(B1) Quiz - Przeczenia z HAVE GOT

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Tworzenie przeczeń z HAVE GOT


Angielski w Pytaniach

donkey's years
angielski pytania
angielski pytania
donkey's years
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz