Quiz - Przeczenia z HAVE GOT

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 8
Zaliczenie: 75%

Tworzenie przeczeń z HAVE GOT. Interkatywny test sprawdzający znajomość kontrukcji HAVE GOT - przeczenia.