(B1) Quiz - Przeczenia z HAVE GOT

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Tworzenie przeczeń z HAVE GOT


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
kontrukcja enjoy + ing