Quiz - przysłowia angielskie

 

Liczba pytań: 21
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość angielskich przysłów i powiedzionek. Listę angielskich przysłów wraz z tłumaczeniem znajdziecie na stronie angielskie przysłowia