Technology-technologia

Słownictwo tematyczne z fiszkami - Technologia

 

 

Fiszki: Technology

alto
tall

Click to flip

 
 
1/44
English Polski
heavy industry przemysł ciężki
manufacturing industry przemysł wytwórczy
high-technology najnowocześniejsza technologia
light industry przemysł lekki
service industry serwis usług
low-technology wykorzystujący tradycyjne rozwiązania
nationalisation/state ownership nacjonalizacja upaństwowienie
public private partnership publiczno prywatne przedsiębiorstwo
subsidy subsydium
sweetener łapówka
inward investment inwestycja zagraniczna
black market czarny rynek
on the black market na czarnym rynku
money laundering pranie brudnych pieniędzy
copyright infringement naruszenie praw autorskich
industrial piracy piractwo na skalę przemysłową
child labour zatrudnianie nieletnich
on piecework na akord
trade union representation reprezentacja związków zawodowych
sweatshops zakłady wykorzystujące silę roboczą
lame duck firma z zagrożoną przyszłością
big multinational companies duże firmy
cost-cutting exercise redukcja kosztów
to relocate przemieszczać się
to switch production przenieść produkcję
red tape biurokracja
retraining and reskilling przekwalifikowanie
industrial espionage szpiegostwo przemysłowe
digital technology technologia cyfrowa
digital cyfrowy
analogue analogowy
satellite communications satelity komunikacyjne
biotechnology biotechnologia
artificial intelligence  sztuczna inteligencja
ergonomics ergonomika
GPS global position system globalny system położenia
disease resistant odporny na choroby
ergonomically designed zaprojektowany w ergonomiczny sposób
thumbnail obraz dokumentu
techie napaleniec komputerowy
icon ikona
footprint powierzchnia jaką zajmuje komputer
smart ID card karta chipowa
laptop computer laptop
notebook notes
pager/beeper pager
PDA personal digital assistant komputer kieszonkowy notes
hands-free sterowany głosem
desktop pulpit
computer nerd nudziarz komputerowy
screensaver wygaszacz ekranu
trackpad touchpad
smart building nowoczesny budynek
smart elegancki
virtual reality wirtualna rzeczywistość
virtual wirualny
virtual university wirtualny uniwersytet
interactive TV telewizja interaktywna
interactive interaktywny
interactive video wideo interaktywne
interplanetary travel podróż interplanetarna
e-commerce handel elektroniczny
doomsday scenario katastroficzna wizja
gridlocked nieruchomy; zablokowany
genetic modification modyfikacja genetyczna
genetically modified food jedzenie genetycznie modyfikowane
genetic engineering inżynieria genetyczna
genetic therapy terapia genowa
the human genome ludzki genom
designer babies genetycznie zmodyfikowane dzieci
cloning klonowanie
nuclear family rodzina dwupokoleniowa
globalised zglobalizowany
global village globalna wioska
extraterrestrial beings istoty pozaziemskie
gulf różnica

Opracował mgr Adam Cendrowski

 

Comments

nerd ma znaczenie też

nerd ma znaczenie też "frajer", więc pewnie dlatego przetłumaczono jako komputerowy nudziarz. niemniej zgadzam się, że jest to spłycenie, i powinno być raczej maniak komputerowy, kujon

"nuclear family" znaczy

"nuclear family" znaczy "najbliższa rodzina" : "a couple and their dependent children, regarded as a basic social unit."

"computer nerd" to nie komputerowy nudziarz, a ktos sie zna na komputerach i przeklada czas spedzony z nimi nad towarzystwo ludzi.

"smart building" to nie tylko nowoczesny bydynek a bydynek ktory jest "przyjazny środowisku", do pewnego stopnia samowystarczalny a jednoczesnie dajacy mieszkancom komfort poprzez nowoczesne rozwiazania.