Sport - bieganie - słownictwo

Bieganie - słownictwo po angielsku

Wiele osób rozpoczyna przygodę z bieganiem. Opisanie czynności związanych z bieganiem w języku polskim wydaje się być banalnie proste. Może tym razem spróbujemy czegoś trudniejszego i opiszemy jak wygląda nasza przygoda z bieganiem w języku angielskim. Poniżej znajduje się lista słów, które mogą okazać się pomocne.


Zaznajom się z słówkami i rozwiąż krótki test sprawdzający znajomość słówek Quiz - dopasuj słówka do definicji - bieganie

Fiszki: Słownictwo związane z bieganiem

wczytuję słówka
proszę poczekać

 
 
1/44

English Polish
a race /reɪs/ wyścig
(stomach, muscle) cramp /kræmp/ skurcz (żołądka, mięśni)
burn calories /bɜːn ˈkæləri/ spalać kalorie
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ rywalizacja
dehydration /ˌdiːhaɪˈdreɪʃn/ odwodnienie
endorphins /enˈdɔːfɪn/ endorfiny
endurance /ɪnˈdjʊərəns/ wytrzymałość
energy gels /ˈenədʒi dʒel/ żele energetyczne
exhale /eksˈheɪl/ wydychać
footwear for runners /ˈfʊtweə(r)/ obuwie dla biegaczy
half-marathon /hɑːf ˈmærəθən/ półmaraton
heel pain /hiːl peɪn / ból pięty
hydrate /ˈhaɪdreɪt/ nawadniać
inhale /ɪnˈheɪl/ wdychać
interval /ˈɪntəvl/ interwał
liquids /ˈlɪkwɪd/ płyny
long distance /lɒŋ ˈdɪstəns/ długi dystans
marathon /ˈmærəθən/ maraton
muscles /ˈmʌsl/ mięśnie
obstacles /ˈɒbstəkl/ przeszkody
oxygen /ˈɒksɪdʒən/ tlen
pace /peɪs/ tempo
Personal Record (PR) /ˈpɜːsənl ˈrekɔːd/ rekord życiowy
power bar /ˈpaʊə(r) bɑː(r)/ batony energetyczne
relieve stress /rɪˈliːv stress/ łagodzić stres
running downhill /ˈrʌnɪŋ ˌdaʊnˈhɪl/ zbieganie z góry
running injuries /ˈrʌnɪŋ ˈɪndʒəriz/ kontuzje
running off-road /ˈrʌnɪŋ ɒf rəʊd/ bieganie po bezdrożach
running shoes /ˈrʌnɪŋ ʃuːz/ buty do biegania
running uphill /ˈrʌnɪŋ ˌʌpˈhɪl/ wbieganie pod górę
shin splint /ʃɪn splɪnt/ ból piszczeli
side stitch /cramp /saɪd stɪtʃ / kræmp / kolka
softer surface /sɒft ˈsɜːfɪs/ miękka nawierzchnia
sore muscles /sɔː(r) ˈmʌsl/ ból mięśni, zakwasy
speed up /spiːd/ przyspieszyć
sports bra /spɔːts brɑː/ biustonosz sportowy
sprint /sprɪnt/ sprint
stretching /stretʃ/ rozciąganie
stride /straɪd/ krok
sweat /swet/ pot
trail /treɪl/sprint /sprɪnt/ szlak
treadmill /ˈtredmɪl/ bieżnia
triathlon /traɪˈæθlən/ triatlon
walk off a cramp /wɔːk ɒf ə kræmp/ rozchodzić skurcz
warm-up /wɔːm ʌp/ rozgrzewka
workout /ˈwɜːkaʊt/ trening

 

Kilka przykładów zdań:

  • There is no place to run in the city, so I have to do my running on the treadmill.
  • One of the sprint races that always creates a lot of interest is the 100 metres.
  • He flexed his muscles to show them off. (On naprężył mięśnie, żeby się nimi pochwalić.)
  • We did an extra set of warm-up runs. (Zrobiliśmy dodatkowy zestaw biegów rozgrzewkowych.)

Polecamy: Korepetycje przez skype